Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Viktig info dersom dere ikke har brukt kasseregisteret tidligere

Dersom dere ikke har brukt kasseregisteret i Uni før, må dere være obs på at det første dagsoppgjøret dere kjører må korrigeres på.

Tidligere ble alle salg registrert uten kasse (kasse 0 i systemet). Når du nå har opprettet kasse 1, vil du måtte legge inn startbeholdning manuelt ved første oppgjør.

Det du sluttet med på kasse 0 må altså manuelt legges inn som startbeholdning på den nye kasse 1 for å få dette rett.

De nye forskriftene fra 01.01.19 krever at alle salg blir registrert mot en kasse og at hvert kassepunkt er koblet opp mot en egen kasse i systemet.