Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Eksport av korrigeringsfil

Du kan også påvirke sakene direkte, ved å registrere korreksjoner.

Flere typer korreksjoner er mulig:
• Registrering av direkte innbetalinger
• Registrere korrigering av totalkrav
• Registrere feilsendt faktura
Direkte innbetalinger er for eksempel når en kunde betaler fakturaen direkte til bedriften, i stedet for til inkassobyrået. Dette skjer med ujevne mellom, og inkassobyrået trenger å vite når dette skjer slik at ikke saken tas videre når den skulle vært lagt i ro. Ved en normal innbetaling som foretas igjennom innbetalingsbildet i faktura modulen, trenger du vanligvis ikke å gjøre noe mer i dette bildet, (se siste avsnitt om epost) da det automatisk opprettes korreksjoner fra innbetalingsbildet når det detekteres en innbetaling på en faktura som tidligere er sendt til inkasso. Men ved for eksempel kreditering av et delbeløp av fakturaen kan det være nødvendig å manuelt registrere dette beløpet som en “direkte innbetaling” da dette ikke skjer automatisk.
Korrigering av totalkrav er kun unntaksvis benyttet, men det kan være nødvendig å redusere totalbeløpet på et krav i enkelte tilfeller. Normalt sett er dette uansett en korreksjonstype man ikke skal behøve å benytte.
Feilsendte faktura kan forekomme. For eksempel dersom en faktura skulle vært purrestoppet (purrestoppede faktura sendes heller ikke til inkasso før purrestoppen oppheves), men ble sendt ved en feil, kan saken trekkes fra inkassobyrå ved å registrere en slik korreksjon.
Når korreksjoner er ferdig registrert, kan disse eksporteres ved hjelp av knappen “Eksp. korrigeringer”. Om innstillingen “Send epost automatisk når filer eksporteres” er avkrysset, sendes korreksjonene automatisk fra innbetalingsbildet når de blir opprettet. Kun korreksjoner som er manuelt registrert i inkassosentral bildet må eksporteres manuelt, dersom “Send epost automatisk når filer eksporteres” er avkrysset. Er ikke denne innstillingen avkrysset, må alle korreksjoner (også de opprettet igjennom innbetalingsbildet) eksporteres ved å trykke på knappen “Eksp. korrigeringer”.
1 korrigering.png