Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opplysningspliktig (juridisk enhet) og lokalisering (virksomhet)

I «Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem» benyttes benevnelsene juridisk enhet og virksomhet. Dette er i praksis det samme som hovedorganisasjonsnummer og underorganisasjonsnummer.

Se film om dette her.

A-meldingen skal leveres for den juridiske enheten, altså hovedorganisasjonsnummeret. Dersom du søker i Enhetsregisteret er det foretaksnummeret/organisasjonsnummeret som skal benyttes. Det er det som registreres i feltet for dette på Faste register – Klient/System. A-meldingen leveres altså på det organisasjonsnummeret som er registrert i Klient/System.

En bedrift som har flere avdelinger med ulike geografiske plasseringer (eller driver innenfor veldig ulike næringer) har flere virksomhetsnummer, altså underorganisasjonsnummer. Dersom du har flere skal du rapportere de ansatte sitt arbeidsforhold (stilling) på virksomhetsnummer.  (Se eget avsnitt til slutt i artikkelen om hvordan du finner underorganisasjonsnummer.)

Dersom du kun har et underorganisasjonsnummer og ikke tror du vil få flere, kan du velge å ikke registrere inn underorganisasjonsnummer. Dersom det likevel finnes en sjanse for at du kan få flere underenheter på et senere tidspunkt, bør du registrere inn underorganisasjonsnummeret. Du finner et eget felt for det på Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Andre parameter. Feltet heter Underorganisasjonsnummer:

0_foretak_klientsystem.png

Det får ingen konsekvenser å registrere inn underorganisasjonsnummer i dette feltet, så om du er usikker er det best å registrere inn et her.

Knytte ansatte mot lokalisering (virksomhet).

Opprett en lokalisering per virksomhet. Dette gjør du på Faste register – Lokalisering:

4_lokalisering.png

Legg merke til at du her kan definere egen sone og beregningsregel for arbeidsgiveravgift.

Gå så inn på ansattkortet og hent inn organisasjonsnummeret fra lokaliseringen. Du finner feltet både under Skattekort:


5_lokalisering_skattekort.png

… og på den enkelte stilling under Stillinger:

5_lokalisering_stilling.png

Registrer inn organisasjonsnummeret i begge feltene (i tilfelle du fører poster som ikke er knyttet mot stilling). Dersom du ikke registrerer inn lokalisering på stilling blir det automatisk kopiert inn fra skattekort (eller klient/system) første gang du leverer a-meldingen.

Hvordan finner jeg underorganisasjonsnummer/virksomhetsnummer?

Du finner eventuelle underenhetsnumre ved søk i Brønnøysundregistrene (www.brreg.no).

F.eks. så har Uni Micro AS et hovedorganisasjonsnummer, som er den juridiske enheten:

1_foretak.png

Dersom vi scroller lengre ned på samme side så finner vi link til underenheter (virksomheter):

2_foretak_link.png

Via den linken finner vi altså at avdelingskontorene i Modalen, Bergen, Haugesund og Oslo har egne virksomhetsnumre:


3_underenhet.png

Tagger: