Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Hvordan bli synlig på nett?

SEO og innholdsoptimalisering er en viktig del av jobben med å drive en nettbutikk. Og dette er en jobb som bør utføres kontinuerlig for at man skal oppnå ønsket effekt med tanke på synlighet og ranking hos søkemotorene. I tillegg til dette, så må man også jobbe aktivt med å drive trafikk inn til nettbutikken, da dette også har stor innvirkning i forhold til hvor god synlighet man kan oppnå i søkemotorene.

Her omtales de mest vanlige metodene som brukes i forbindelse med innholdsoptimalisering og trafikkinndrivelse.

Innholdsoptimalisering


Produktinformasjon

I starten er det viktigst å fokusere på produktinformasjon (Varenavn, Ingress og Produktbeskrivelse). Når produktene blir synket til web fra Uni Faktura – så vil Meta-Title bli satt lik Varenavn og Meta-Description bli satt lik Ingress. På denne måten så blir teksten kunden leser, best mulig – i tillegg til at Metainformasjon også får et godt utgangspunkt.

I fortsettelsen av dette, så kan man i webløsningen finjustere på meta-opplysningene uavhengig av det varenavn og ingress – som er publisert som lesbar tekst for sluttkunden.

 

Se opplæringsvideo

 

Varegruppe/Kategori beskrivelser
I fase 2, så kan man begynne å vie oppmerksomhet til Varegruppe- og kategoribeskrivelsene. Denne informasjonen kan være vel så viktig å oppnå god synlighet på, da kunder ofte søker like mye på varegruppe/kategori-begrep – som direkte på produktinformasjon. 

Nettbutikken kan vise denne typen informasjon på flere måter, og her må vi stort sett gjøre litt ekstra design- og stil-arbeid. Her kan du se en nettbutikk som vi nylig har levert – hvor vi synes denne typen informasjon fremkommer på en fin og delikat måte: 

 

Se eksempel

 

Landingssider
Her er det snakk om egne sider som har fullt fokus på å beskrive et bestemt tema / søkebegrep. Ved å rendyrke hovedtemaet i gode artikler, så vil Google/Søkomotorene kunne bidra til at omtalte temaer blir høyt prioritert i søk (organisk / gratis). Viktig på slike sider, er at man alltid gjør Call-to-Actions (Knapper / URL) lett tilgjengelig (kontaktskjema, telefonnummer, epost adresse) – slik at besøkende kunder lett kan utføre en henvendelse eller utføre en direkte bestilling – alt ettersom hva dere har som målsetning å oppnå med de ulike landingssidene.

Ta gjerne kontakt med oss for å se nærmere på landingssider for din nettbutikk/hjemmeside.

 

Aktuelt/Nyheter seksjon (en slags internblogg)
Alle nettbutikk-malene våre inneholder en Aktuelt/Nyhet-seksjon – hvor det er mulig å publisere redaksjonelt innhold i form av nyheter, produktnyheter, leverandør-nyheter, trender, etc. Litt slik som skissert under Landingssider-seksjonen – så kan man via disse artiklene skrive gode redaksjonelle saker som rendyrker emner/temaer man ønsker å oppnå økt synlighet på. Tydelige Call-to-Actions (Knapper / URL) er også viktig her, og ofte anbefaler vi å vise frem konkrete produkt/tjeneste eksempler (i vanlig listeform) som er relevante ift. artikkelens hovedemne.
Våre konsulenter kan her bistå med effektive online-kurs, hvor det blir fokusert på utarbeidelse av artikler – hvor det belyses hvordan tekst/innhold kan utføres i denne typen artikler. Når nettbutikk-administratoren har god kjennskap til dette, så blir fortsettelsen ofte enklere den dagen nettbutikken har hentet inn et SEO-byrå til å utføre denne typen arbeid. Innehaver vil lettere kunne koordinere denne typen arbeid, uten å måtte leie inn bistand. 
Ta gjerne kontakt med oss for å se nærmere på ditt nettsted sin nyhetsseksjon.

Produktkommentarer
Egen modul hvor nettbutikkundene selv kan skrive en omtale av produktet de har kjøpt. Det bidrar til økt trafikk og synlighet. På denne måten hjelper kundene til med å produsere innhold i form av tekst, og er på den måten med på å skape mer trafikk og relevans til nettstedet.

Metainformasjon
På alle informasjonssider i nettbutikken har man mulighet til å arbeide med å optimalisere metainformasjon. Som nevnt innledningsvis, så vil produkter få et metainfo-utgangspunkt fra produktene i Uni Faktura. Denne informasjonen kan man videreforedle i nettbutikken, og det samme gjelder også for landingsside-dokumenter, Aktuelt-dokumenter, Varegruppe-sider, etc. 

 

Se opplæringsvideo

 
Alle nevnte tema ovenfor vil kunne bidra til at Google/Søkemotorene bidrar til økt synlighet og økt søkerank for ditt nettsted, men en annen viktig faktor som også spiller inn er trafikkmengden på de ulike sidene. Økt trafikk / sidebesøk vil føre til at Google/Søkemotorene vil liste / ranke ditt nettsted enda bedre i organisk søk. Derfor er det viktig at man også jobber aktivt med å drive inn trafikk til de sidene som er viktigst – slik at nettopp disse sidene oppnår best mulig synlighet.

 

Trafikkinndrivere

 
Nyhetsbrev
Når man har produsert en god Aktuelt-artikkel (redaksjonelt innhold), eller har laget en god landingsside for en ny produktserie, et nytt produktmerke, etc – så kan man benytte nyhetsbrev-modulen til å spre dette budskapet hos tilgjengelige nyhetsbrev-mottakere. Økt trafikk fra nyhetsbrev-mottakerne vil ikke bare føre til at Google/Søkemotorene gir økt synlighet. En mer direkte effekt vil også være at man oppnår mer salg / økt konvertering basert på denne aktiviteten. For å stimulere til best mulig konvertering hos nyhetsbrev-mottakerne, så benyttes gjerne rabattkoder – noe som kan gjøres tilgjengelig via Rabattkode-modulen vår.

Uni Nyhetsbrev

 

Betalt annonsering (Google Adwords, Facebook-annonsering, Google Shopping, Re-targeting)
Parallelt mens man jobber med optimalisering av nettside-innholdet, så kan man bruke ulike former for betalt annonsering. Dette gjøres oftest med den hensikt at man ønsker å høyne konvertering (salg/kontakt) innen de produkt/tjeneste områdene som man velgere å promotere.

Økt trafikk fra betalt annonsering vil også kunne stimulere til økt trafikk fra organisk søk – siden økt trafikk generelt vil bidra til at innhold vektes høyere og får bedre rank hos søkemotorene.
Når det gjelder Google Shopping, så har vi her en egen integrasjon i form av en egen modul. For de av våre nettbutikker som benytter denne modulen, så besørger den at varer føres over til Google Merch Center (GMC) – hvor GMC-administratoren kan håndplukke blant de varene som ønskes promotert hos Google Shopping. 

 

Sosiale medier (Facebook, Instagram, SnapChat, Linkedin, etc.)
Som beskrevet i Nyhetsbrev-avsnittet, så kan sosiale medier også benyttes til å drive inn trafikk og mersalg i nettbutikken. Når nettbutikken allerede er i besittelse av godt innhold, så kan dette enkelt deles via de ulike sosiale kanalene. Og resultatene man kan oppnå, er som i Nyhetsbrev-tilfellet: 

  • Økt synlighet hos Google/Søkemotorene grunnet økt trafikk
  • Økt konvertering (og mer salg) i nettbutikken 

Det handler ikke bare om å optimalisere innholdet i nettbutikken ene og alene. Parallelt  må det også jobbes aktivt med å drive inn trafikk til ønskede tema-sider – slik at dette igjen kan føre til økt synlighet hos Google/Søkemotorene. Og som nevnt ovenfor er det flere områder hvor man kan jobbe aktivt med dette.

Og kanskje det aller viktigste er at man hele tiden bruker et statistikkverktøy (eks Google Analytics) til å måle effekten ut av det arbeidet og de tiltakene som det til daglig jobbes med. Basert på statistikken man henter ut, så kan man lettere fokusere på de tingene som fungerer best, samt at man lettere kan finne frem til de temaene (produkt/tjeneste områdene) som behøver mest fokus.

Lykke til!