Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

iSYS PDA-sync

Denne løsningen beskriver hvordan integrasjonsløsningen mellom iSYS og Uni Økonomi V3 fungerer.

Den går gjennom generelt oppsett og problemløsningsforslag. 

Følgende integrasjonsmuligheter finnes i løsningen: 

1 – Varemottak

2 – Ordreplukk m/mulighet for å fakturere/printe etter plukk. 

3 – Flytte varer mellom lager.

4 – Varetelling

5 – Opprette faktura

6 – Opprette bestilling

7 – Opprette salgsordre

8 – Konvertere tilbud til ordre

9 – Fakturering av ordre

10 - Kontantfaktura

99 - Lage fakturaer av ordrer som den ikke har klart å håndtere i førsteinstans (fallback)

 

Løsningen kan enten kjøres manuelt eller automatisk ved hjelp av en scheduler-task som settes opp. Dersom løsningen kjøres automatisk kan en slå på pushvarsel via epost dersom løsningen feiler. 

For å gjøre dette går en på Fil - Systemverktøy - Oppsett av autologging av plugins. 

Her definerer en at en ønsker å abonnere på feilmeldinger systemet kan gi, samt at en setter opp hvilken adresser som skal motta feil som rapporteres. 

Meldingene blir sendt på epost. 

Når dette er aktivert vil en få eventuelle feilmeldinger sendt på epost når feilen rapporteres, slik at en kan raskt fange opp dette.