Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Eksport til årsavslutningsprogrammer

Vi har laget en rutine for å eksportere fil til enkelte årsavslutningsprogram.
Menyvalg: Periodiske rutiner – Eksport – Til årsavslutningsprogrammer.

1 valg.png

Her ligger en del årsavslutningsprogram, velg aktuelt format.
2 dato.png
Velg så periode. Her er også et valg om å ta med IB eller ikke, pass på å velge rett her.
3 mappe.png
Velg så en mappe å legge eksportfilen i og du vil til slutt få opp melding om at eksporten er fullført:
4 ok.png
Filen sender du så til årsavslutningsprogrammet. Dersom du ikke finner akkurat det programmet du bruker, hør om de bruker samme formatet til et av de opplistede programmene.