Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Elektronisk inngående faktura

Du kan motta inngående faktura elektronisk på flere ulike vis. Det kan f.eks. være pdf-filer du mottar på e-post, EHF-faktura, E2B-faktura, nelfo/autofakt-faktura eller faktura sendt til Uni24 dokumentflyt.

 

EHF og E2B:

For å kunne motta ehf (og e2b)-filer så må du ha satt opp noen innstillinger. Du finner innstillingene her. Når innstillingene er på plass er det bare å hente filene i eget bilde for det.

Fra 01.01.2020 blir det påbudt å bruke EHF 3.0. Uni Micro kan motta faktura på 3.0-formatet og alle våre kunder som er innmeldt i ELMA for mottak av ehf er nå også innmeldt for mottak av EHF 3.0.

 

PDF-filer:

Du kan legge inn pdf-filer på bilag både fra fakturamottak og direkte i bilagsregistreringsbildet. I fakturamottaket kan du også lette registreringen ved hjelp av ocr-tolken.

 

Autofakt (nelfo autofakt):

Dersom du har contracting-modulen har du også mulighet til å hente inngående faktura på nelfo autofakt-format. Det er helst elektro-bransjen som benytter dette formatet. Du benytter da leverandørfaktura-funksjonen for å hente inn de inngående faktura.

 

Uni24 Dokumentflyt

Du kan få leverandører til å sende faktura på mail direkte til en egen fakturaadresse eller du kan scanne vedlegg på mail til deg selv og hente disse rett inn i fakturamottaket.

 

Semine

Du kan sette opp systemet til å hente inngående faktura fra Semine.

 

Elektronisk inngående faktura

Inngående faktura fra Semine Mer
Hente EHF eller E2B faktura Mer
Elektronisk inngående faktura Mer