Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Mva/moms fra 01.01.2017

Denne siden ble opprettet ved de store endringene i mva og mva-oppgjør ved årsskiftet 2016/2017. Det er mange av artiklene her som fortsatt er aktuelle, så derfor ligger de fremdeles her. Du finner også mye informasjon under avsnittet Mva/Moms.

NB: Informasjon om ny skattemelding for mva, fra 1.termin 2022, finner du her.

 

Du bør lese gjennom oversikten over endringer i programmet i forbindelse med mva, og i tillegg merke deg det du må være påpasselig på i overgangsfasen. Husk å be alle brukere se gjennom denne informasjonen. (mer informasjon lenger nede i denne artikkelen.)

-----------------------

Mars 2017: Vi starter nå release av versjon 3.62.34. Denne versjonen har flere korreksjoner i forhold til Skattemelding for mva. Versjonen slippes puljevis.

Dersom versjonen ikke er tilgjengelig for deg når du går inn på LiveUpdate kan du kontakte support@unmicro.no og si at du vil ha tilgang til versjonen. Husk å oppgi ditt kundenummer, som du finner inne på Hjelp – Om programmet.  Vi vil da fremskynde tilgangen for ditt kundenummer.

Husk å oppdatere alle maskiner/arbeidsstasjoner. På grunn av de store endringene er det veldig viktig at alle kjører med samme versjon. I tillegg må en administratorbruker kjøre gjennom databaseoppdateringen en gang. (På en maskin som er oppdatert vil en administratorbruker som logger på for første gang etter oppdatering få opp en melding som heter Oppdatering av Programversjon. Det er viktig å trykke Begynn på denne, slik at databasen blir oppdatert tilsvarende programmet. Den trenger kun å kjøres en gang, fra en arbeidsstasjon.)

OBS! Du bør avvente så lenge som mulig med oppdatering til 3.62 dersom du benytter avvikende regnskapsår.

-------------------------

For all mva fra 01.01.2017 blir dagens mva-oppgjør/omsetningsoppgave erstattet med en ny Skattemelding for mva. All mva for 2017 skal leveres i den nye meldingen. Se Skatteetatens sider om temaet: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/ Legg også merke til spørsmål og svar-seksjonen til høyre på siden.

Dette betyr at det vil komme store endringer i mva og mva-koder, gjeldende fra regnskapsår 2017. Utvikling av dette pågår. Mer informasjon om hvordan dette blir i Uni Økonomi vil komme på denne siden utover mot nyttår.

Se også vår kurskalender for kurs i temaet: http://support.unimicro.no/kurs

Den nye skattemeldingen skal spesifisere flere poster, i tillegg vil denne etter hvert stå i tett sammenheng med den nye SAF-T-standarden for rapportering av regnskapstall som blir påkrevd for mange fra enten 01.01.2017 eller 01.01.2018.

Dette betyr at det blir store endringer i Uni Økonomi fra nyttår:

  • Vi får nye mva-koder å forholde oss til fra regnskapsår 2017. Uni Økonomi går over til å benytte SAF-T-mva-koder. Unntaket er foreløpig mva-kode 0, som av praktiske årsaker vil bli kode 9. (Koder for momskompensasjon vil heller ikke få en K-tillagt, men få et høyere nummer i 200-serien.) Vi har lagen en oversikt over alle de nye mva-kodene i Uni Økonomi, og en oversikt over nye koder sorter ut fra dagens mva-koder.

  • Grunnlagskonto-systemet forsvinner. I stedet blir grunnlaget ført mot selve mva-posten på mva-konto. Dette gjør at også mva-koder for nullsats får sin egen mva-konto. Se eksempler på bilag.
  • I perioden 01.04.2020 - 31.10.2020 er det vedtatt redusert sats for lav mva, fra 12% til 6%. Dersom du blir berørt av dette kan du lese mer om det her.

 

Hva bør du tenke på på forhånd:

Mva/moms fra 01.01.2017

Faktura fra forsikringsselskap Mer
Avstemming og sporing av tall i Skattemelding for mva Mer
Konvertering av mva-poster - ført med gammel mva-kode på 2017 Mer
Bokføringseksempler mva ved innførsel - gjeldende fra og med 2017 Mer
Direkteføring av inngående mva Mer
Dette skjer i systemet ved oppdatering til versjon 3.62 og oppretting av 2017 Mer
Vær oppmerksom på dette etter overgangen til ny mva Mer
Bokføringseksempler mva ved innførsel - 2016 og 2017 Mer
Bokføringseksempler som viser overgangen fra grunnlagskonto til grunnlag på linjen Mer
Import av bilag til Uni Økonomi og nye mva-koder Mer
Forholdet mellom dagens mva-koder og de nye SAF-T kodene Mer
Oversikt over mva-kodene fra 01.01.2017 Mer
Avvikende regnskapsår og Ny Skattemelding for MVA. Mer