Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avstemming og sporing av tall i Skattemelding for mva

Fra 2017 ser momsoppgjøret, eller Skattemelding for mva, annerledes ut med langt flere felter. Derfor ser også bildet på Periodiske rutiner - Mva oppgjør annerledes ut. Dette skal blant annet hjelpe deg å finne tilbake til hvor tallene kommer fra.

Sporing av tall i visningen:

I bildet på Periodiske rutiner - Mva-oppgjør får du en forhåndsvisning av tallene (dersom status på oppgjøret er Ikke kjørt), eller en visning av tallene som er med i kjøringen dersom oppgjøret status er Kjørt el.l.

Øverst får du en oppsummering av hovedtallene (dette er ikke med i selve skattemeldingen):

visning 1.png

 

Når du scroller/ruller nedover i bildet ser du postene i skattemeldingen:

visning 2.png

 

Det som er greit her, er at du kan klikke på tallene, og få opp bakgrunnen for dem.

Klikk for eksempel på et av beløpene for Innenlands omsetning og uttak, og du får opp en detaljvisning av hvilke konti dette er hentet fra:

detaljer_grunnlag_1.png

 

Dersom du videre klikker på selve kontonummeret, så kommer du inn i bildet Forespøsel på konto. Ved å velge Posteringer ser du hvilke posteringer dette gjelder:

detaljer_grunnlag_2.png

OBS: Spesielt ved nullsats-poster, altså der det kun er et grunnlag som skal rapporteres, er det viktig å gå inn på Posteringer. Under Periodetall vil det der alltid stå 0 på grunnlagskontoen.

Dersom du klikker på beløpet (Saldo eller MVA grunnlag), så vil du i stedet få opp Forespørsel på bilag, men uten utvalgsdelen:

detaljer_grunnlag_3.png

Du styrer selv hvilke kolonner/felter som skal vise. Det gjør du ved hjelp av Feltvelger-knappen nede i bildet, som vi har satt ring rundt i bildet ovenfor. Vi har skjult mange felter, og satt inn et par nye.

Det nye Mva grunnlag-feltet vil være nyttig å ha inne. Det er fordi grunnlaget som viser i skattemeldingen og på avstemmingsrapporter er hentet fra dette feltet.

Et annet nyttig felt er feltet Kontoref. Det feltet viser hvilken konto mva-koden som har generert posteringen er ført mot, altså opprinnelseskontoen for posteringen. I bildet nedenfor viser vi detaljene for inngående mva, der vi ser at sum og grunnlag ikke står korrekt i forhold til hverandre. På detaljene i posteringene ser vi at Mva-grunnlag mangler, og vi ser også at kontoref mangler. Her har det altså blitt ført en post direkte på mva-konto, uten en av de nye mva-kodene:

detaljer_kontoref_1.png

 

Eksempel - Feil i prosentsats

I visningen kan det være at vi raskt ser at noe ikke stemmer helt. For eksempel er det veldig galt her. Vi har et lavt positivt grunnlag med høyt negativt beløp i oppsummeringen, og vi ser også at vi har en post med helt feil prosentsats:

avstem_avvik_prosent1.png

Vi velger f.eks. å se nærmere på postene som inngår der prosentsatsen er feil:

avstem_avvik_prosent2.png

Vi ser (f.eks. ved sortere på kolonnen Mva grunnlag) at det er poster som mangler grunnlag. Dette er årsaken til at prosentsatsen blir feil. For å se nærmere på et av bilagene kan vi dobbeltklikke på bilagsnummeret:

avstem_avvik_prosent3.png

Vi ser her at dette er en post ført med gammel mva-kode. Den har egne posteringer med grunnlag debet/kredit (og det mangler oppføring i SaftKode-kolonnen).

For å komme tilbake til visningen av alle bilagene, klikk på Drilldown-knappen nederst i bildet (vist med sirkel på bildet ovenfor).

Dette er et eksempel som vi vil se en del av for første termin 2017. Løsningen her vil være å konvertere eller korrigere bilagene det gjelder.

Senere vil vil kunne benytte samme metode for å spore andre poster som mangler grunnlag. Det kan f.eks være feilføringer eller direkteføringer som må posteres bort, eller føres med mva-kode.

 

Rapporten Merverdiavgift per termin

Fra versjon 3.62.33 eller høyere er rapporten Merverdiavgift per termin et viktig verktøy for avstemming av mva. Du finner rapporten i rapportgruppe Merverdiavgift:

rapport0.png

I utvalgsbildet velger du termin (til og med måned), og om du vil ha ut tall for alle kjøringer, eller en enkelt kjøring.Dersom du setter på hake for Detaljert, vil du få med enkeltposter.

rapport0a.png

Dersom du ikke har kjørt mva-oppgjøret ennå kan du velge prøvekjøring. Da får du opp det som eventuelt vil bli med på neste kjøring, og det vil stå Prøve etter kjøringsnummeret på utskriften:

rapport1.png

 

Vi ser her at det er noe feil med satsen (merverdiavgift i forhold til grunnlag) for inngående mva. Detaljene finer vi på siden for denne posten (Post 14) i rapporten:

rapport2.png

Her ser vi at postene stammer direkte fra konto 2710. Vi kan altså lete videre der. Dersom vi tar ut rapporten på nytt, med hake for Detaljert, så ser vil til og med hvilke bilag det er som mangler grunnlag:

rapport3.png