Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avvikende regnskapsår og Ny Skattemelding for MVA.

Virksomheter som både bruker Uni sitt momsoppgjør og samtidig kjører avvikende regnskapsår, f.eks at regnskapsåret starter 01.07.2016 og slutter 30.06.2017, vil kreve en spesiell fremgangsmåte for å få til en vellykket overgang til ny skattemelding for MVA fra 1. januar 2017. Gjelder dette din virksomhet du lese denne artikkelen.

Gjelder dette en stor klient med mange transaksjoner anbefaler vi deg allerede nå å kontakte vår konsulentavdeling og avtale en planlagt overgang til nytt mva-regime.

Overgangen i Uni Regnskap fra gammel momsoppgave til ny Skattemelding for mva, og fra de gamle momskodene til de nye, blir som standard løst ved at årstabellene for 2016 og 2017 er ulike, inneholder ulike momskoder, og dermed sikrer man at regnskapsprogrammet greier å håndtere ett oppsett for 2016 og ett oppsett for 2017.

Denne muligheten har vi ikke ved avvikende regnskapsår, der overgangen skjer midt i et regnskapsår. Vi anbefaler deg å oppdatere til den nyeste programversjonen, 3.62., dersom det ikke allerede er gjort. I denne versjonen ligger det en sperre slik at ikke de nye momskodene kommer inn i klienter med avvikende regnskapsår. Du kan forsette å arbeide vekselvis både i kalenderåret 2016 og 2017, altså med de gamle mva-kodene.

I februar vil vi komme med en ny programversjon som har 2 hjelpemidler som vil hjelpe deg i overgangen til ny Skattemelding for mva.

1) En knapp der du manuelt kan bestemme når du er klar til å ta det nye mva-regimet i bruk. Denne importerer de nye mva-kodene. Tidspunktet bør være så sent at 6. termin mva for kalenderåret 2016 er avsluttet og du er trygg for at du ikke må kjøre endringsoppgave for denne terminen, men senest før 10. april, da skal du jo levere 1. termin for 2017.

2) Konverterer bilagene du har ført med gamle momskoder til de nye mva-kodene og til den nye konteringsmetoden. 

Denne konverteringen vil hjelpe deg ved å konvertere bilag der de vanligste salgsmoms-kodene er brukt, 3=utg 25%, 13=utg 15%, 14=utg 10%, samt de vanligste kjøpsmoms-kodene, 1=inng 25%, 11=inng 15% og 15=inng 10%. Den vil også fungere på importerte tjenester, der det er brukt kode 16 og 17.

For mange vil det dekke all momskode bruk. Når det gjelder øvrige koder, spesielt de som er nye i 2017, slik som kode 81, 82 og 83 som skal brukes ved innførsel av varer, så vil konverteringen ikke takle disse, siden disse ikke har tilsvarende koder i 2016. 

Vi foreslår at du utsetter disse spesielle føringene i 2017 til etter at du har fått inn de nye momskodene.