Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bokføringseksempler mva ved innførsel - 2016 og 2017

Denne artikkelen viser eksempel på bokføringen av et varekjøp fra utlandet. Først viser vi bokføringen av den inngående fakturaen og eventuelle tillegg,  og så bokføringen med tanke på mva. I begge tilfeller viser vi hvordan det blir bokført pr i dag (2016) først, og så tilsvarende posteringer på 2017.

Mer om reglene for beregning av innførselsmva på 2017 finner du på skatteetatens nettsider og på tolletatens nettsider.

Kort forklart skjer det både en endring ved bokføring av den inngående fakturaen (på grunn av sporing/dokumentasjonskrav, og den kommende rapporteringen SAF-T-format), og med tanke på innførselsmva. Når du har tolldeklarasjonen skal du finne grunnlaget for innførselsmva, og beregne innførselsmva ved hjelp av dette grunnlaget og de nye mva-kodene.

De tre eksemplene nedenfor tar for seg tre steg i føring ved import:

  1. Føring av den inngående fakturaen
  2. Føringa av speditørfaktura med f.eks frakt til grensen.
  3. Føring av mva på innførsel.

Alle tre eksemplene henger altså sammen i ett stort eksempel.

 

1. Eksempel Inngående faktura, varekjøp fra utland.

Beløp er 8000. Det er en vare som skal ha 25% mva.

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

1_bilag_innkjøp_2016.png

2_bilag_innkjøp_2016.png 

Bilaget er ført helt uten referanse til mva

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

3_bilag_innkjøp_2017.png

Vi ser at her benytter vi mva-kode 21 på kostnadsføringen av den inngående fakturaen.

Denne mva-koden må ikke forveksles med kode 21 på 2016. Kode 21 er grunnlag fra innførselsfakturaen med høy sats mva (22 er mellomsats og 23 er lav sats.) Mva-kode 21-23 vil ikke havne på skattemeldingen for mva/mva-oppgjøret. Vi fører med denne koden kun for dokumentasjon. Dette er noe som senere vil bli rapportert i SAF-T eksporten, når den blir påkrevd. I tillegg vil det sannsynligvis bli med i ny versjon av GBS9.

4_bilag_innkjøp_2017.png

Vi ser på bilaget at kode 21 har sin egen mva-konto. Det blir ført 0 i beløp på linjen, men det blir lagret et grunnlag. Grunnlaget blir altså ikke med på skattemeldingen for mva. Det er kun for senere rapportering/dokumentasjon dette lagres.

 

2.Samme eksempel, tilhørende speditørfaktura varekjøp frakt

Beløp i frakt er kr 1000

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

5_bilag_innkjøp_2016.png

6_bilag_innkjøp_2016.png

Igjen ser vi at på 2016 er det ingen mva på posteringen.

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

7_bilag_innkjøp_2017.png

 

8_bilag_innkjøp_2017.png

Igjen må vi definere at dette er noe det senere skal beregne innførselsmva av, og bruke kode 21.

 

3. Fortsatt samme eksempel, tolldeklarasjon (tidligere speditørfaktura)

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

På 2016 får du en faktura på mva-beløpet. Du direktefører inngående mva slik:

9_importmva_2016.png

10_importmva_2016.png 

Vi ser at mva er postert direkte mot mva-konto for inngående mva høy sats, og vi får derfor fradrag for mva på mva-oppgaven. Det tilhørende grunnlaget er kontert på grunnlagskonti. I tilleg har vi leverandørgjeld på mva-beløpet.

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

På 2017 må vi finne det faktiske grunnlaget som mva skal beregnes på ut fra tolldeklarasjonen og eventuelle tillegg, som frakt. Du kan finne mer informasjon om det, f.eks. her.

I dette eksempelet sier vi at grunnlaget for innførselsmva er 9000 (inngående mva på 8000 + frakt på 1000)

10_bilag_innkjøp_2017.png

Vi fører altså grunnlaget debet en kostnadskonto, med mva-kode 81 (Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, høy sats), og kredit en kostnadskonto uten mva-kode.

11_importmva_2017.png

Vi ser at i dette tilfellet, med mva-fradrag, så blir det til sammen ingen endring på resultatet. I tillegg har systemet ført en linje utgående mva, og en linje inngående mva. Systemet har beregnet mva ut fra det grunnlaget som ble registrert i posten.

 

Kontobruk ved føring av grunnlag for innførselsmva

I eksempelet ovenfor, fører vi grunnlag for innførselsmva debet/kredit samme konto.

Ulempen med å bruke samme konto er at du får mange mva-koder på samme konto, og du kan i så fall ikke sette standard mva-kode på kontoen. Du må altså huske å bruke korrekt mva-kode.

Det enkleste oppsettet blir gjerne å ha:

  • En konto for kostnaden i den inngående fakturaen - med mva-kode 21 (eller tilsvarende for andre mva-satser).
  • En konto for debetføringen av grunnlaget for innførselsmva - med mva-kode 81 (eller tilsvarende for andre satser, eller dersom du ikke har fradrag for mva).
  • En konto for kreditføringen av grunnlaget av innførselsmva - uten mva-kode.

Med dette oppsettet vil kostnaden komme på den første kontoen. De to neste kontoene vil til sammen bli null (med mindre du ikke har fradrag for inngående mva. Da vil mva bli lagt til på debetposten.)