Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bokføringseksempler som viser overgangen fra grunnlagskonto til grunnlag på linjen

Denne artikkelen viser noen enkle eksempler på hvordan et bilag ser ut i 2016, og hvordan tilsvarende bilag blir på 2017. Dette viser endringen i hvordan mva-postene blir lagret, altså overgangen fra å benytte grunnlagskonti til eget grunnlagsfelt på mva-konti.

(Eksempler på bokføring med innførsel vil komme i egen artikkel.)

I de følgende eksemplene viser vi konteringen av både utgående og inngående mva fra bilagsregistrering. Bilaget kan jo like gjerne komme fra en faktura fra fakturamodulen, eller et fakturamottak eller tilsvarende.

Når vi viser konteringen, er det bildet Forespørsel bilag som blir benyttet. Hvilke kolonner som viser er tilpasset ved hjelp av feltvelger-knappen nederst til høyre i bildet. Ved hjelp av feltvelgeren har vi skjult en del felter (ved å fjerne hake for dem) og valgt å vise feltene Mva grunnlag og kontoref (ved å sette på hake for dem).

feltvelger.png

 

Eksempel Utgående faktura varesalg høy sats:

Brutto beløp er kr 5000

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

1_utg_mva_høy_2016.png

2_utg_mva_høy_2016.png

Vi ser at mva og grunnlag er splittet i egne konteringslinjer på forskjellige balansekonti.

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

Utgående mva høy sats har samme mva-kode i 2017 som i 2016:

11_utg_mva_høy_2017.png

12_utg_mva_høy_2017.png

Her ser vi endringen tydelig. Det er kun en mva-postering, og grunnlaget er plassert i et eget felt på samme konto som selve mva-beløpet.

 

Eksempel Utgående faktura varesalg mellomsats:

Brutto beløp er kr 4600

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

3_utg_mva_mellom_2016.png

4_utg_mva_mellom_2016.png

Vi ser at mva og grunnlag er splittet i egne konteringslinjer på forskjellige balansekonti.

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

OBS: Legg merke til at her er det en annen mva-kode enn på 2016:

13_utg_mva_mellom_2017.png

14_utg_mva_mellom_2017.png 

Vi ser at mva og grunnlag er splittet i egne konteringslinjer på forskjellige balansekonti.

 

Eksempel Salg av vare til utland

Beløp er kr 10000

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

3a_utg_mva_eksport_2016.png

4a_utg_mva_eksp_2016.png

Vi ser at grunnlaget er splittet i egne konteringslinjer på forskjellige balansekonti. Her er det ikke noe mva-beløp, så derfor er det kun to konteringer.

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

OBS: Legg merke til at her er det en annen mva-kode enn på 2016. På 2017 er det flere mva-koder for avgiftsfritt salg. Den gamle mva-kode 5 er innenlands avgiftsfri omsetning, og den nye 52 er for utførsel av varer og tjenester.

13a_utg_mva_eksport_2017.png

14a_utg_mva_eksp_2017.png

 Vi ser at selv om det ikke er noe mva-beløp, så blir det bokført mot en egen konto. Det er 0 i beløp, men grunnlaget blir lagret på posteringen slik at det havner på korrekt post i Skattemelding for mva/mva-oppgjøret.

Eksempel Inngående faktura varekjøp høy sats:

Brutto beløp er 2500

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

5_inng_mva_høy_2016.png

6_inng_mva_høy_2016.png

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

For inngående mva høy sats er mva-koden den samme på 2017 som på 2016:

15_inng_mva_høy_2017.png

 16_inng_mva_høy_2017.png

 

Eksempel Inngående faktura lav sats:

Brutto beløp er 2200.

Bilagsføring og følgende kontering av mva på 2016

7_inng_mva_lav_2016.png

8_inng_mva_lav_2016.png

 

Tilsvarende bilagsføring og følgende kontering av mva på 2017

OBS: Legg merke til at her er det en annen mva-kode enn på 2016:

17_inng_mva_lav_2017.png

18_inng_mva_lav_2017.png