Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Dette skjer i systemet ved oppdatering til versjon 3.62 og oppretting av 2017

Når du får installert versjon 3.62, som inneholder støtte for den nye Skattemelding for mva på 2017, er det en del store endringer i programmet. De største endringene er på 2017, men du vil se enkelte endringer på 2016 også. Vi viser derfor de endringene som du også ser i 2016 først, og så går vi gjennom alle endringene som skjer når du åpner 2017 for første gang til slutt.

Det er også mye du må være oppmerksom på/passe på når du videre jobber på både 2016 og 2017 parallelt. Dette oppsummerer vi i egen artikkel.

Dette vil du se på 2016

Kort oppsummert (detaljer kommer nedenfor):

 1. Bildet for mva-oppgjør endres.
 2. Systeminnstillingene for regnskap endres.
 3. Ved oppretting av klient har du flere kontoplaner å velge i.
 4. Du får ikke benytte Periodiser etter leveringsdato til å føre inngående/utgående faktura på 2016 med fakturadato i 2017.
 5. Du får flere systeminnstillinger for standard salgskonto i systeminnstillingene og på varekortet.

 

1. Bildet for mva-oppgjør endres

Når du går inn på Periodiske rutiner - Mva oppgjør på 2016 så ser bildet ganske tomt ut. Det er fordi de feltene som lå i nederste del av i bildet nå er flyttet opp til høyre (for å gjøre plass til det nye oppgjøret på 2017). Mva-oppgjør på 2016 skal fungere som før, det er kun feltene som er flyttet litt. Bildet viser det gamle bildet fremst og hvor feltene nå er plassert bakerst:

4_mvaopgjør_2016.png

 

2. Systeminnstillingene for regnskap endres

På grunn av overgangen til nytt mva-regime får du flere systeminnstillinger. De som gjelder for regnskapsår 2016 og tidligere blir flyttet nedover til egne inndelinger ("Kontonr før 2017 (mva-beløp)" og "Grunnlagskonto og motkonto"). 

De nye innstillingene vil ligge øverst, så det ser tilsynelatende ut som momskontoene mangler på 2016:

1_systeminnstillinger_2016_1.png

 

3. Ved oppretting av klient har du flere kontoplaner å velge i.

Ved oppretting av ny klient vil du få flere kontoplaner å velge i. De nye kontoplanene er tilpasset SAF-T-rapportering og de nye mva-kodene:

kontoplan.png

Her finner du en oversikt over den kontoplanen som heter Kontolan for Aksjeselskap f.o.m. 2017, SAF-T-tilpasset.

4. Du får ikke benytte Periodiser etter leveringsdato til å føre inngående/utgående faktura på 2016 med fakturadato i 2017. 

Vanligvis kan du registrere inngående og utgående faktura på et år med dato inntil 2 måneder inn i neste år, så lenge leveringsdatoen er i november eller desember på det året du fører på. Dette fordi kostnad/inntekt skal følge leveringsdatoen, men mva skal følge fakturadato.

På grunn av overgangen så får du ikke benytte denne funksjonen ved årsskiftet 2016/2017. Ved forsøk på dette vil du få denne meldingen:

melding_periodiseretterleveringsdato.png

Du blir i stedet nødt til å føre den inngående eller utgående fakturaen på 2017 (for å få det på korrekt format i forhold til mva/skattemelding for mva), og så må eventuell periodisering skje manuelt i regnskap via balansen.

Dersom du alt har ført denne typen poster, så må du kreditere bilagene og føre dem på nytt på 2017 eller korrigere bilagene til en dato i 2016. Det er kun kreditering av bilag og korrigering av bilag som kan benyttes for korreksjon.

 

5. Du får flere systeminnstillinger for standard salgskonto i systeminnstillingene og på varekortet.

Siden du får flere mva-koder på 2017, og derfor også flere salgskoder, så får du flere tilhørende konto-felter. Du ser dem både på varekortet:

varekort.png

....og i på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Fakturainnstillinger:

systeminnstillinger faktura.png

Dette er konti som blir foreslått når du registrerer varelinjer på tilbud/ordre/faktura.

Som tidligere blir standardkonto i systeminnstillingene foreslått dersom det ikke finnes konto på varen. Finnes ikke konto på varen heller, blir en av de andre konti benyttet (alt etter om det er avgiftspliktig eller avgiftsfritt.)

 

 

Dette vil du se ved oppretting av nytt år 2017/første gangs åpning av 2017 på ny versjon

Når du åpner 2017 for første gang kjøres det en kontroll som gjør mange endringer på systemet. Når den er kjørt får du opp en melding om hva som er gjort av endringer. Hvor mye tekst det er i meldingen vil variere ut fra hvor mange endringer som er gjort, men den kan f.eks. se slik ut:

endringsmelding.png

I tillegg vil du kunne få opp et tekstdokument med en logg over endringer i standard mva-kode på konto. Mer om det i eget avsnitt.

Kort oppsummert er endringene som skjer (detaljer kommer nedenfor):

 1. Alle mva-koder blir konvertert til nye mva-koder, med tilhørende salgskode i faktura. OBS! AVVIKER FRA OPPLYSNINGER GITT I KURS.
 2. Standard mva-kode på hovedbokskonti blir konvertert.
 3. Hovedbokskonti for mva blir opprettet/endret i hovedbok, og tilsvarende systeminnstillinger for 2017 blir fylt inn.
 4. Mva-konti i hovedbok blir merket som sperret for direkte bokføring.
 5. Egendefinerte mva-koder (koder med nr 1000 og høyere) blir fjernet på 2017.
 6. Dersom du har egendefinerte mva-koder som er tilgjengelig i fakturamodulen blir de fjernet fra de varene som eventuelt er merket med dem. OBS: Eksporter gjerne ut en liste over varer med spesiell salgskode før du oppretter nytt år.
 7. IB på 2017 vil ikke ta med saldo på mva-konto på 2016. Det er kun oppgjørskonto som får IB.
 8. Du får flere valg for avgiftsbehandling på kunder. OBS! AVVIKER FRA OPPLYSNINGER GITT I KURS
 9. Veldig mange av de standard faktura- ordre og tilbudsblankettene er oppdatert i forhold til mva-spesifisering.
 10. Du kan kjøre mva-oppgjør på 2017.
 11. OBS: I første versjoner av 3.62 er ingen av regnskapsrapportene tilpasset den nye skattemeldingen

 

1. Alle mva-koder blir konvertert til nye mva-koder, med tilhørende salgskode i faktura.

OBS! AVVIKER FRA OPPLYSNINGER GITT I KURS.

I det du åpner 2017 for første gang (på versjon 3.62.xx eller høyere) vil systemet legge inn alle de nye mva-kodene. Du finner en oversikt over kodene, og hvilken post de havner på i den nye Skattemelding for mva (mva-oppgjøret), i denne artikkelen.

Eventuelt kan du gå inn på Faste register - Mva koder og se på listen der.

Det er på salgskode-nivå, altså på de kodene som er tilgjengelig i fakturamodulen, det ikke er slik som det har blitt oppgitt på Uni Micro AS sine kurs vedrørende den nye skattemeldingen for mva.

Endringen gjelder tidligere mva-kode 5 i regnskap (Avgiftsfritt salg). På 2017 er det flere koder for avgiftsfritt salg. De mest aktuelle er kode 5 i regnskap (Mvafritt salg), som går på innenlandsk mva-fritt salg og kode 52 i regnskap (Utførsel av varer og tjenester.) På kurset ble det oppgitt at mva-kode 52 skulle bli nr 2 i faktura. Dette har vi senere gått bort fra, da de fleste ikke har egne varer for utførsel, men heller merker kundene for at de skal behandles som avgiftsfrie.

mvakoder.png

I stedet får du flere valg for avgiftsbehandling i kundekortet, og det vil komme verktøy for å gjøre endringer der.

 

2. Standard mva-kode på hovedbokskonti blir konvertert til nye mva-koder.

Det er endring på mange mva-koder. Systemet vil derfor endre standard mva-kode på konti i hovedbok på 2017. Den vil ikke fange opp alle, men ta de mest vanlige. Resten må du eventuelt korrigere manuelt.

Det som skal endres i oppstartskontrollen er dette:

 • Konti med kode 5 får kode 52 på 2017. OBS! Her må du etterpå gå gjennom og ta stilling til om noe heller skulle hatt 5 som før. Dersom du har fakturamodulen og fakturerer vil oppsettet på varen fremdeles bestemme.
 • Konti som hadde kode 6, 8, 21 eller 22 på 2016 har ingen mva-kode på 2017
 • Konti med kode 10 får kode 6 på 2017.
 • Konti med kode 13 får kode 31 på 2017.
 • Konti med kode 14 får kode 33 på 2017.
 • Konti med kode 15 får kode 13 på 2017.
 • Konti med kode 16 får kode 86 på 2017.
 • Konti med kode 17 får kode 87 på 2017.
 • Konti med kode 6, 8, 21 eller 22 på 2016 har ingen tilsvarende mva-kode på 2017, og mva-koden blir derfor fjernet.
 • Konti med kode for momskompensasjon får endret kode til ny tilsvarende kode på 200-serien (31 blir endret til 231 o.s.v.)

Mva-kode 1, 3 og 11 blir ikke endret på hovedbokskonti, da de har samme funksjon på 2017.

Du vil få opp en tekstfil som viser hvilke hovedbokskonti det har skjedd endringer i standard mva-kode på, og hva som er endret. En fil kan f.eks. se slik ut:

logg_tekst.png 

Det blir også lagret i endringsloggen (Fil - Systemverktøy - Endringslogg).

endringslogg.png

 

3. Hovedbokskonti for mva blir opprettet/endret i hovedbok, og tilsvarende systeminnstillinger for 2017 blir fylt inn.

Det er konti i intervallene 2700-2718 og 2721-2739 som blir opprettet, eventuelt får nytt navn dersom de finnes fra før.

Kontoene fylles også inn i tilhørende felt på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Regnskapsinnstillinger - Kontonr (mva beløp).

I denne artikkelen finnes oversikt over hva de ulike konti benyttes til.

Du finner kontonavnene i denne visningen av den nye Kontoplan for Aksjeselskap f.o.m. 2017. 

Du finner kontonavnene i denne oversikten over den nye kontoplanen som heter Kontolan for Aksjeselskap f.o.m. 2017, SAF-T-tilpasset.

 

4. Mva-konti i hovedbok blir merket som sperret for direkte bokføring.

For å få til en korrekt Skattemelding for mva på 2017 kan du ikke direktepostere på mva-konti. Alle mva-konti blir derfor merket med Sperret på 2017. I tillegg blir tidligere grunnlagskonti o.l. merket som sperret for å hindre videre bruk.

sperret.png

 

5. Egendefinerte mva-koder (koder med nr 1000 og høyere) blir fjernet på 2017.

Siden systemet med å føre på grunnlagskonti er fjernet vil ikke mva-koder som er opprettet fra før fungere på 2017. Derfor blir alle egendefinerte mva-koder ikke overført fra 2016 til 2017.

Du må så opprette kodene på nytt, dersom du har bruk for dem. Det vil du f.eks. ha dersom du bare har delvis fradrag for mva. (Tidligere avvikende inngående mva.) Veiviseren for oppretting av egendefinerte koder fungerer som før.

OBS: I første tilgjengelige versjon av 3.62 vil det være sperret for å opprette egendefinerte mva-koder. Den funksjonen blir tilgjengelig i nyttårsversjonen, altså fra versjon 3.62.23 eller høyere.

 

6. Dersom du har egendefinerte mva-koder som er tilgjengelig i fakturamodulen blir de fjernet fra de varene som eventuelt er merket med dem.

Det er to grunner til dette:

 • Sjansen er stor for at den salgskoden du har benyttet nå er den samme som en av de nye mva-kodene. Du kan derfor risikere å fakturere med feil mva dersom ikke referansen til mva-kode fjernes.
 • Det er ikke sikkert at koden får samme nummer når du oppretter den på nytt. Igjen ville sjansen for å fakturere med feil mva bli stor.

OBS! Det kan derfor være lurt å gjøre seg mest mulig ferdig med fakturering på 2016 før du åpner 2017.

I tillegg kan det være lurt å søke opp alle varer som er merket med de egendefinerte kodene før du åpner 2017. Eksporter listen til Excel og lagre den. Så har du et grunnlag for eventuell import av ny salgskode.

 

7. IB på 2017 vil ikke ta med saldo på mva-konto på 2016. Det er kun oppgjørskonto som får IB.

All mva på 2016 skal være med i mva-oppgjør på 2016, og rapporteres på mva-oppgave i altinn. Kun mva på 2017 skal rapporteres i den nye Skattemelding for mva i altinn. Du må altså kjøre mva-oppgjør på alt som tilhører 2016 på 2016, også senere korreksjoner. Saldo blir derfor ikke overført, men dersom det finnes uoppgjort mva på 2016 vil du fremdeles få melding om det ved forsøk på å kjøre mva-oppgjør på 2017.

 

8. Du får flere valg for avgiftsbehandling på kunder.

OBS! AVVIKER FRA OPPLYSNINGER GITT I KURS

OBS2! Endringer på kundekortet slår ikke inn i første versjon av 3.62 som blir tilgjengelig. Fra versjon 3.62.23 eller høyere vil systemet foreslå mva-kode på tilbud/ordre/faktura ut fra de nye salgskodene på kundekortet også.

Siden du må spesifisere avgiftsfritt salg nærmere, med ulike mva-koder, så har det blitt tilgjengelig flere valg for avgiftsbehandling på kundekortet:

avgbehandling_kundekort.png

 

De nye valgene er 3 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven og 12 Utførsel av varer og tjenester.

OBS! FEIL OPPLYSNING GITT PÅ KURS

På 2017 er det flere koder for avgiftsfritt salg. De mest aktuelle er kode 5 i regnskap (Mvafritt salg), som går på innenlands mva-fritt salg og kode 52 i regnskap (Utførsel av varer og tjenester.) På kurset ble det oppgitt at mva-kode 52 skulle bli nr 2 i faktura. Dette har vi senere gått bort fra, da de fleste ikke har egne varer for utførsel, men heller merker kundene for at de skal behandles som avgiftsfrie.

I stedet får du altså nå valg for å velge salgskoden for Utførsel av varer og tjenester på kunder. Du har gjerne mange kunder som må bytte avgiftsbehandling fra 2 til 12.

Kunderegisteret er felles for alle år, så du vil ikke oppdatere avgiftsbehandling på kundene før du er ferdig med fakturering på 2016, og skal starte på fakturering på 2017.

Derfor blir det laget et verktøy for dette. Det blir tilgjengelig fra versjon 3.62.23 og høyere. Det samme er funksjonaliteten rundt at systemet skal foreslå korrekt mva-kode på varelinjer ut fra de nye kodene som er tilgjengelig på kunde.

Verktøyet finner du under Rediger i kundekortet. Det heter Endre avgiftsbehandling.

Systemet lister opp alle kunder som har den avgiftsbehandlingen som er valgt i feltet Konverter fra (standard foreslås 2-Mva-fritt salg).

I feltet Konverter til velger du den avgiftsbehandlingen som du ønsker å bytte til.

Sett hake i feltet Oppdater på de kundene der du ønsker å endre avgiftsbehandling (nederst i bildete har du valg for å sette på eller fjerne hake for alle).

Når du har gjort de valgene du ønsker, velger du Oppdater.

OBS: Det er ingen angreknapp på denne rutinen, så ta gjerne en backup først.

verktøy_kundekortet.png

 

Til orientering så har denne listen en maks-grense på 10000 kunder. Dersom du har over 10000 kunder du skal bytte avgiftsbehandling for, så kjører du først rutinen for de første 10000. Systmet vil så vise de neste 10000 i listen, slik at du kan fortsette med neste parti kunder.

 

 

9. Veldig mange av de standard faktura- ordre og tilbudsblankettene er oppdatert i forhold til mva-spesifisering.

Rapportene heter det samme som før.

 

10. Du kan kjøre mva-oppgjør/Skattemelding for mva på 2017.

Du kan kjøre mva-oppgjør på 2017, når du får behov for det.

OBS! Merk at du abosolutt ikke bør gjøre det dersom du opprettet 2017 før du fikk ny versjon. Da kan du ha mva-poster ført med mva-regimet til 2016. De vil ha bokført med feil metode, og sannsynligvis også på feil konto. Det kan korrigeres ved hjelp av kreditering/korrigering av bilag. Ellers vil det bli laget et konverteringsverktøy, men det blir ikke tilgjengelig før i en versjon som kommer på nyåret, i februar.

I det nye oppgjøret kommer du rett inn i prøve-kjøringen. Selve bildet viser tallene. Du kan velge omsetning til og med termin, og bla mellom kjørte oppgjør som vanlig.

300_mvaoppgjør.png

Øverst i bildet kan du velge å skrive ut til pdf. Denne rapporten er et første utkast, og vil bli tilpasset til samme versjon som konverteringsverktøyet.

Annen ny funksjonalitet i momsoppgjøret er at du kan finne tallene fra bildet. Dersom du klikker på et grunnlag eller avgiftsbeløp, så kommer du inn i en detaljvisning som viser hvilke konti tallene er hentet fra. (Enkelte poster skal hente tall fra flere ulike mva-konti).

Fra detaljbildet kan du også klikke deg videre. Dersom du klikker på kontonummeret vil du komme rett inn i Forespørsel på konto. Dersom du klikker på grunnlag eller beløp kommer du rett inn i Forespørsel på bilag.

Tips: Sett inn feltet Kontoref i forespørsel på bilag, så finner du også opprinnelseskontoen til beløpet.

301_mvaoppgjør.png

 

11. OBS: I første versjoner av 3.62 er ingen av regnskapsrapportene tilpasset den nye skattemeldingen

Omleggingen av rapporter i regnskap vil også komme i senere versjoner, i februar. Det skal lages nye avstemmingsrapporter for mva, og du skal få inn mva-grunnlag i f.eks Kontoutskrift hovedbok og posteringsjournal.

 

 

 Tilbake til hovedsiden for ny Skattemelding for mva fra 01.01.2017.