Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Direkteføring av inngående mva

All merverdiavgift skal ha et registrert grunnlag. Dette blir mer nødvendig med den nye skattemeldingen for mva, og når rapportering på SAF-T-format blir påkrevd. Uni Økonomi har nå tilpasset sitt system til den nye MVA meldingen og i tillegg til SAF-T-mvakoder. Dette har medført at alle mva grunnlag føres via en kostnadskonto og ikke direkte på en balansekonto (27XX) som tidligere.

Ved oppgjør fra inkassoselskap, forsikring, i enkelte tilfeller rundt taxfree-salg o.l. så kan du få behov for å føre inngående faktura som inneholder kun mva.

Det er 2 alternativer som kan brukes for å «direkteføre» mva. Dere velger en kostnadskonto for dette selv.

Alternativ 1 - Før grunnlaget med og uten mva-kode

Bokfør:

  • Debet kostnadskonto med mva kode: grunnlag fra faktura + mva
  • Kredit kostnadskonto uten mva kode: grunnlag fra faktura
  • Kredit leverandørkonto: beløp for mva

 

Eksempel:

Du har mottatt en faktura på inngående mva høy sats, på kr 1000. Du må da finne grunnlaget for dette, som er 1000/0,25 = 4000. Det gir brutto 1000 + 4000 = 5000.

Du fører da brutto med mva-kode, og kredit netto uten mva-kode:

1_debetkredit.png

Det bokførte bilaget ser slik ut:

2_debetkredit.png

Som du ser har vil ført like mye til debet og kredit mot resultatet, så det er ikke påvirket. I tillegg er det korrekt beløp som er ført som inngående mva, med korrekt mva-grunnlag.

 

Alternativ 2 - Benytt mva-kode 150 (høy sats) eller 151 (mellomsats)

Mva-kode 150 vil føre mva-beløpet inn/ut av den resultatkontoen du benytter, og postere inngående mva og tilhørende grunnlag som den skal.

Du fører da:

  • Debet kostnadskonto – mva beløpet
  • Kredit leverandørkonto – mva beløpet

Eksempel:

Du har mottatt en faktura på inngående mva høy sats, på kr 1000.

Du fører da:

1 føring.jpg

Det bokførte bilaget ser slik ut:

2 bilag_1.jpg

Som du ser har systemet selv ført beløpet ut av kostnadskontoen og inn i balansen. Der er grunnlaget også fylt ut.

 

Inngående mva ved innførsel:

Som kjent skal innførselsmva nå beregnes av deg. Det står ikke lenger på tolldeklarasjon. Du finner forklaring til bokføringen i denne artikkelen.

I SAF-T-formatet finnes det en mva-kode 14 og 15. Dette er for direkteføring av innførselsmva, altså import, der du alt har betalt mva. F.eks. dersom det er betalt kontant ved innførsel. Disse kodene blir nok ikke så aktuelle fremover.

Her er et bokføringseksempel med mva-kode 14. Mva-beløpet er på 250.

Du fører da:

5_kode.png

Bilaget ser slik ut:

6_kode.png

Som du ser har systemet selv tilbakeført beløpet som er ført mot kostnadskonto, og mva-beløpet og tilhørende grunnlag er kontert på egen konto i balansen.