Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Faktura fra forsikringsselskap

Vi vil her vise hvordan du kan bokføre en faktura fra forsikringsselskapet som inneholder mva som skal betales og egenandel.

I eksempelet under har vi fått en faktura fra forsikringsselskapet der det fremkommer at:

Skadebeløpet er på kr 12.500 ink mva
Herav mva kr 2.500
Din egenandel kr 2.000
Du betaler til sammen kr 4.500

Dette fører du på denne måten i bilagsregistrering:

Hovedbeløpet på Debet og med mva-kode, mva-grunnlaget på kredit uten mva-kode.
Egenandelen og så reskontroføringen slik at bilaget balanserer.

1-forsikring.jpg

Bilaget vil da se slik ut:

2-forsikring.jpg

Nettokostnaden på konto 7020 blir 10.000 - 8.000 = 2.000

Du forskutterer kr 2.500 i mva som du blir godskrevet på neste mva-oppgjør.