Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Forholdet mellom dagens mva-koder og de nye SAF-T kodene

I denne artikkelen vil vi vise dagens mva-koder, og tilsvarende koder som skal benyttes på mva fra 01.01.2017. Oversikten er delt inn i type mva-kode.

MVA-koder for inngående mva

4_koder_inng_mva.png

Det er mange nye koder. Kodene fra 81-85 benyttes ikke ved bokføring av den inngående fakturaen, men når du har tolldeklarasjonen og skal beregne innførselsmerverdiavgift. Bokføringseksempler finner du her.

*) Kode 14 og 15 er mva-koder som KUN skal benyttes når mva ved innførsel er betalt direkte, f.eks kontant ved innførsel. Det er ikke nødvendig å føre direkte mot mva-konto. Du kan velge en kostnadskonto og så vil systemet tilbakeføre posteringen mot resultatet og føre beløpet inn på korrekt mva-konto. Les mer om direkteføring av mva i denne artikkelen.

Se artikkelen med oversikt over de nye mva-kodene for hvilken mva-konto det blir ført på, og hvilken post i mva-oppgjøret beløpet havner på.

 

MVA-koder for utgående mva

5_koder_utg_mva.png

For utgående mva er det færre nye koder. Legg merke til at Avgiftsfritt salg skal spesifiseres nærmere. Mva-kode 5 har fremdeles salgskode 2 i faktura. Den nye mva-kode 52 for utførsel av varer og tjenester vil få salgskode 12 i fakturamodulen.

Se artikkelen med oversikt over de nye mva-kodene for hvilken mva-konto det blir ført på, og hvilken post i mva-oppgjøret beløpet havner på.

 

Mva-koder for ingen mva, mm.

6_koder_div_mva.png

 

*) Vi anbefaler å avvente med å benytte mva-kode 7 og 9, for det er fremdeles noe uklart i hvilke tilfeller de ulike kodene skal benyttes. Det har så langt kommet få spesifikasjoner og eksempler på bruk av disse. Kodene påviker ikke skattemelding for mva/mva-oppgjøret. Det er først når rapportering på SAF-T-formatet blir påkrevd disse kodene blir benyttet.

Kode 21-23 vil ikke vise i skattemelding for mva/mva-oppgjøret, men du må benytte dem på den inngående fakturaen ved innførsel. Dette er på grunn av dokumentasjonskravet i GBS9. Bokføringseksempler ser du her.

Se artikkelen med oversikt over de nye mva-kodene for hvilken mva-konto det blir ført på, og hvilken post i mva-oppgjøret beløpet havner på.