Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Vær oppmerksom på dette etter overgangen til ny mva

Mange register er felles for begge regnskapsår. Siden det er to helt forskjellige mva-systemer på 2016 og 2017 må alle som brukere i Uni Økonomi være ekstra oppmerksomme på hvilket regnskapsår de er logget inn på med tanke på alt som har med mva å gjøre.

Vi har her listet opp de problemstillingene du må være ekstra oppmerksom på i overgangsfasen.

Du bør i tillegg også abosolutt se gjennom oversikten over de endringer som skjer i systemet i 3.62.

Fakturamottak: kontering og bokføring.

En mva-kode kan ha vidt forskjellig funksjonalitet på 2016 og 2017. Fakturamottaket har ingen begrensing på årstall, så du kan gjerne stå i 2017 og registrere en inngående faktura som skal bokføres på 2016, og omvendt.

Brukere bør derfor ikke registrere detaljer om kontering/mva-kode dersom de ikke er innlogget på det regnskapsåret der den inngående fakturaen faktisk skal bokføres.

Du vil få en advarsel dersom du står på 2017 og registrerer konto og mva-kode på en inngående faktura som har fakturadato i 2016 (og derfor skal bokføres på 2016), og omvendt.

Meldingen ser slik ut i nytt fakturamottak. (Den har samme tekst i gammelt fakturamottak):

 melding_nytt_fakturamottak.png

Tips til nytt fakturamottak: Dersom du har på funksjonen SMART bokføring (under Verktøy) bør du slå den av i overgangsfasen. Dersom den er på vil systemet alltid foreslå kontering.

For fakturamottak opprettet på 2016 før oppdatering, så vil du se gammel mva-kode på 2017. Husk at dette også gjelder egendefinerte mva-koder, som blir fjernet på 2017.

 

Hva skjer dersom du bokfører med feil mva-kode?

Det kan korrigeres ved bruk av korrigering av bilag.

 

Registrering og fakturering av Tilbud/Ordre

Det finnes langt flere salgskoder på 2017 enn 2016. Kode 0-8 skal i de fleste tilfeller ha samme funksjonalitet på 2017 som 2016. Det skal derfor gå fint å fakturerer ordre og tilbud som er opprettet på 2016 på 2017.

Unntaket er utførsel av varer og tjenester. Der må du endre fra salgskode 2 til 12. Dette må bruker være oppmerksom på ved fakturering. 

Tilbud, ordre og faktura har heller ingen begrensing på årstall, så du kan gjerne stå i 2017 og registrere en ordre som skal bokføres på 2016. Dersom du da benytter en av de nye salgskodene (9-12), vil du få en advarsel om at det er brukt ugyldige koder ved forsøk på fakturering på 2016. Dersom du likevel velger å lagre fakturaen blir de varelinjene som har en ugyldig kode for året lagret uten mva.

Meldingen ser slik ut:

melding_fakturering.png

 

Hva skjer dersom du oppretter faktura med feil salgskode?

Det kan korrigeres ved å kreditere fakturaen, og opprette en ny faktura med korrekte salgskoder.

 

Fakturaforslag

Her gjelder det samme som for ordre tilbud. Dersom du oppretter et fakturaforslag på 2017 som skal faktureres på 2016, så vil du få en advarsel om ugyldig mva kode ved forsøk på å fakturere med salgskoder som ikke finnes på 2016.

Hva skjer dersom du oppretter faktura med feil salgskode?

Det kan korrigeres ved å kreditere fakturaen, og opprette en ny faktura med korrekte salgskoder.

 

Import av bilag

Ved import av bilag er det viktig at importfilen er tilpasset nye mva-koder, og at selve mva-posten ikke blir importert. Du finner videre forklaring på dette i egen artikkel.

 

Egendefinerte mva-koder

OBS: I første tilgjengelige versjon av 3.62 vil det være sperret for å opprette egendefinerte mva-koder. Den funksjonen blir tilgjengelig i nyttårsversjonen.

Det er ett tilfelle der du før gjerne hadde en egendefinert kode, men ikke behøver den lenger. Det er ved 11,11% mva (råfisk). Det finnes eget sats-felt og egne mva-koder for dette på 2017.

Det finnes ikke lenger standard mva-koder for avvikende inngående eller utgående mva. Har du behov for det må du også opprette egne mva-koder.

Siden systemet med å føre på grunnlagskonti er fjernet vil ikke mva-koder som er opprettet fra før fungere på 2017. Derfor blir alle egendefinerte mva-koder ikke overført fra 2016 til 2017.

Du må så opprette kodene på nytt, dersom du har bruk for dem. Det vil du f.eks. ha dersom du bare har delvis fradrag for mva. (Tidligere avvikende inngående mva.) Veiviseren for oppretting av egendefinerte koder fungerer som før.

Det er ikke sikkert de nye egendefinerte mva-kodene får nøyaktig samme nummer i 2017 som de hadde i 2016. Dette gjelder spesielt dersom du hadde flere, og ikke oppretter dem på nytt i samme rekkefølge.

Husk å oppdatere hovedboken på 2017 med ny standard mva-kode etter at du har opprettet egendefinerte koder.

 

Bilagsarter

Dersom du har opprettet bilagsarter, så kan det være mva-koder i dem. De blir ikke konvertert av noen oppstartskontroll. Husk derfor å gå gjennom bilagsartene på 2017 før du tar dem i bruk der.

 

Smart bokføring

Dersom du benytter funksjonen for Smart bokføring i enkelte bilder, vil systemet foreslå konto og mva-kode ut fra det bilaget du lagret sist mot samme leverandør. Husk derfor å være ekstra oppmerksom på om systemet skulle foreslå feil nummer på mva-koden i forhold til det året det skal bokføres på.

 

Endring på kundekort

OBS! AVVIKER FRA OPPLYSNINGER GITT I KURS

Siden du må spesifisere avgiftsfritt salg nærmere, med ulike mva-koder, så har det blitt tilgjengelig flere valg for avgiftsbehandling på kundekortet:

avgbehandling_kundekort.png

 

De nye valgene er 3 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven og 12 Utførsel av varer og tjenester.

OBS! FEIL OPPLYSNING GITT PÅ KURS

På 2017 er det flere koder for avgiftsfritt salg. De mest aktuelle er kode 5 i regnskap (Mvafritt salg), som går på innenlands mva-fritt salg og kode 52 i regnskap (Utførsel av varer og tjenester.) På kurset ble det oppgitt at mva-kode 52 skulle bli nr 2 i faktura. Dette har vi senere gått bort fra, da de fleste ikke har egne varer for utførsel, men heller merker kundene for at de skal behandles som avgiftsfrie.

OBS2!Endringer på kundekortet slår ikke inn i første versjon av 3.62 som blir tilgjengelig.

I stedet får du altså nå valg for å velge salgskoden for Utførsel av varer og tjenester på kunder. Du har gjerne mange kunder som må bytte avgiftsbehandling fra 2 til 12. Derfor blir det laget et verktøy for dette. Dette er under utvikling. Det samme er funksjonaliteten rundt at systemet skal foreslå korrekt mva-kode på varelinjer ut fra de nye kodene som er tilgjengelig på kunde.

Kunderegisteret er felles for alle år, så du vil ikke oppdatere avgiftsbehandling på kundene før du er ferdig med fakturering på 2016, og skal starte på fakturering på 2017. Denne funksjonaliteten kommer derfor i versjonen som er planlagt å bli tilgjengelig i romjulen.