Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Oversikt over mva-kodene fra 01.01.2017

I denne artikkelen viser vi en oversikt over mva-kodene, delt inn i type mva-kode. Det er disse mva-kodene som må benyttes når du fører mva fra 2017.

Artikkelen viser også hvilken post den versjonen av Skattemelding for mva som gjaldt i periode 2017-2021 de ulike kodene havner i. Fra 1.termin 2022 er det en oppstilling kun over de mva-kodene som er benyttet som gjelder. Mer informasjon her.

MVA-koder for inngående mva

1_koder_inng_mva.png

Dette er mva-kodene som skal benyttes for bokføring av bilag med inngående mva på regnskapsår 2017.

*) Mva-kode 9, som tilsvarer SAF-T-kode 0, er ikke nødvendig å benytte i oppstarten. Dette fordi det finnes lite spesifikasjoner av når denne skal benyttes og den påvirker ikke skattemeldingen for mva/mva-oppgjøret. Det er først når rapportering på SAF-T-formatet blir aktuelt denne er nødvendig.

**) Dette er mva-koder som kun skal benyttes når mva ved innførsel er betalt direkte, f.eks kontant ved innførsel. Det er ikke nødvendig å føre direkte mot mva-konto. Du kan velge en kostnadskonto og så vil systemet tilbakeføre posteringen mot resultatet og føre beløpet inn på korrekt mva-konto.

 

MVA-koder for utgående mva

2_koder_utg_mva.png

 

 

*) Mva-kode 7 er ikke nødvendig å benytte i oppstarten. Dette fordi det finnes lite spesifikasjoner av når denne skal benyttes og den påvirker ikke skattemeldingen for mva/mva-oppgjøret. Det er først når rapportering på SAF-T-formatet blir aktuelt denne er nødvendig.

 

MVA-koder for innførsel, kjøp av tjenester fra utland og omvendt avgiftsplikt

3_koder_div_mva_1.png

Bokfør nettobeløp når du benytter disse kodene. Systemet vil så beregne mva. I de tilfeller der det er uten fradrag for mva, så vil systemet justere kostnaden opp tilsvarende mva ved lagring av bilaget.