Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt fakturamottak

Fra versjon 3.59 får du tilgang til det nye fakturamottaket når du oppretter nye klienter. Vi vil her vise oppsett og bruk av det nye fakturamottaket.

Dette er i utgangspunktet en enkel beskrivelse. Mer detaljert beskrivelse vil komme etter hvert.

Alle eksisterende klienter der du har tatt i bruk fakturamottaket fra før vil fremdeles ha det gamle fakturamottaket. Dersom du ønsker å gå over til det nye fakturamottaket på en eksisterende klient, så må data konverteres. Ta eventuelt kontakt med support@unimicro.no for å få organisert dette. Vi videreformidler da henvendelsen til konsulentavdelingen. Det tar vanligvis mellom 0,5 og 2 timer med konvertering, oppsett og opplæring for å komme i gang med det nye fakturamottaket på en eksisterende klient.

Det nye fakturamottaksbildet ser noe annerledes ut. Du finner forklaring til selve bildet og de tilpasninger du kan gjøre i denne artikkelen.

Fakturamottaket er basert på en arbeidsflyt. Arbeidsflyten bestemmer hvilke steg du skal ha i prosessen fra registrering til godkjenning og bokføring/betaling. Standard finnes det en Normalflyt. Normalflyten gir både tilgang til å bokføre direkte, uten tildeling/aksept, og til å tildele fakturamottaket til andre personer/roller for aksept. Dersom du skal bruke fakturamottaket sammen med Uni24, så anbefaler vi foreløpig å benytte Normalflyt. Du kan også få definert egne arbeidsflyter. Dette må eventuelt vår konsulentavdeling sette opp, da dette ikke er dekket av vanlig supportavtale.

Ved første gangs oppstart så må du sette opp hvilke brukere og roller som skal  kunne benytte fakturamottaket. I utgangspunktet har da alle som du har importert tilgang til alt i fakturamottaket. I tillegg kan du velge å sette opp hvilke brukere som skal ha tilgang til de ulike stegene i arbeidsflyten.

Her finner du informasjon om å registrere/opprette et fakturamottak.Dersom du har på ocr-tolken så vil systemet forsøke å hjelpe deg med registreringen. Denne artikkelen viser hvordan tolken fungerer. Selve aktiveringen av ocr-tolk i det nye fakturamottaket finner du under arkfane Ocr-tolk i fakturamottaket, eller i bildet for filbehandling (ved bruk av Ny fra fil). (Artikkelen viser aktiveringen i det gamle fakturamottaket)

 Når den inngående fakturaen er registrert, kan du velge å tildele den til andre brukere for godkjenning/aksept eller avvisning. Her finnes det mange muligheter.

Etter at faktura er akseptert kan den bokføres og betales.

Nytt fakturamottak

Filbehandling nytt fakturamottak Mer
Bokføre og betale et fakturamottak Mer
Godkjenne eller avvise et fakturamottak Mer
Tildele en faktura Mer
Opprette et fakturamottak Mer
Fakturamottaksbildet Mer
Tilgangskontroll i fakturamottak Mer
Person og Roller Mer