Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette et fakturamottak

Når du oppretter et fakturamottak har du gjerne en fil som utgangspunkt. Det kan enten være en ehf/e2b-fil, eller en pdf eller annen bildefil.

De ulike valgene for oppretting av fakturamottak finner du under Hjem i fakturamottaket:

1_opprette.png

  • Ny fra fil benytter du første gang du skal hente inn f.eks. en pdf-fil. I tillegg benytter du denne når du vil innå  velge fil, eller administrere filene. Du kan også scanne direkte til fakturamottaket. Dette valget tar deg inn til Filbehandling-funksjonen.
  • Ny benytter du dersom du ønsker å taste inn alt, inkludert å eventuelt hente inn filen i ettertid.
  • Hent neste fil vil hente inn neste fil fra mappen som er satt opp i filbehandlingen. Denne benyttes gjerne samme med ocr-tolk for rask registrering.
  • Hent EFH/E2B faktura vil hente inn inngående EHF eller E2B filer til fakturamottaket.

Når du har fått dette opp i fakturamottaksbildet, så registrerer du detaljene for  fakturaen under Detaljer:

2_opprette.png

Konteringsdetaljene registrerer du under Poster. Legg merke til at det kun er kostnadsføringen, altså debetposten, som skal føres her. I motsetning til det gamle fakturamottaket så vil du altså ikke se detaljene i posteringen mot reskontro under Poster:

3_opprette.png

Du kan også velge å redigere på detaljer direkte i listen:

4_opprette.png

 

Husk å lagre endringen.

Når fakturamottaket er opprettet er det klar for neste steg i prosessen, enten det er tildeling til andre for kontering og/eller aksept eller bokføring og betaling.