Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.58

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.56 til 3.58.

Felles

 • EHF/E2B: EHF har fått støtte for EHF 2.0 formatet.
  • Korrigert problem med øre-differanse som kunne oppstå ved bruk av komponentvarer.
  • Et problem som noen ganger oppstod hvor bruk av XML vedlegg gav valideringsfeil er korrigert.
  • E2B – Send alle i utvalget er nå flinkere til å bare sende ikke tidligere sendte fakturaer.
  • Forbedringer i håndtering av avrundingsdifferanser.
 • På kundekortet vil epost som er angitt under elektronisk faktura kopieres inn i kunde kortet dersom den ikke ligger der fra før når kryss for «Send elektronisk faktura» hakes vekk.
 • Mulighet for å legge til standard rekvisisjon på en kunde (på kundekortet).
 • Advarsel dersom man lager en ny kunde/leverandør og man allerede har en kunde/leverandør med dette organisasjonsnummeret.
 • Mulighet for å sende reskontroutskrift fra kundekortet.
 • Dokumentflyt
  • En skybasert tjeneste som gir deg mulighet til å hente inn dokument fra epost og mobil.
  • Tjenesten er integrert med Uni Økonomi slik at du kan motta dokument direkte fra din skanner via epost, eller direkte fra din Android-enhet.
  • Støtte for å sende dokument med fakturavedlegg direkte til regnskapsmodulen
   • Lett å bruke direkte fra skanner.
   • Nyttig for samarbeidspartnere og leverandører.
 • Uni24 (synkronisering fra V3 o.l.):
  • Denne godtar nå e-poster med flere punktum (ledd) etter «@»-tegnet.
  • Et par spesielle problemstillinger med synkronisering er ordnet.
 • Noen skrivefeil/orddelingsfeil er funnet og korrigert i Uni Økonomi V3.
 • Søk på dimensjoner (prosjekt, ordre etc.) returnerer ikke lenger alle typer dimensjon, kun den typen du jobber med.
 • Read-only brukere har nå skikkelig tilgang til rapporter som viser data fra flere år. Tidligere hadde ikke disse brukeren nok tilgang til å hente alle data fra andre enn gjeldende regnskapsår.
 • Dokumenter (kundekort, leverandørkort etc.):
  • Bør nå lastes betydelig raskere, spesielt hvis man har mange dokumentkategorier.
  • Spør nå ikke om man ønsker å redigere dokument for ikke-redigerbare filtyper (jpg, pdf, etc.).
 • Eksport av dokumenter til disk vil ikke ta med dokumenter knyttet til tidligere års bilag.
 • Oversiktsbildet sin eksport til Excel formaterer alle kolonner den ikke vet sikkert er tall som tekst.
 • Widget «Topp 10 utestående» bruker nå forfallsdato istedenfor fakturadato for å vise perioder/beløp.
 • Brukere uten tilgang til menyvalg kan ikke lenger starte enkelte av de fra snarveier i widget.
 • Noen brukere har opplevd at de bare har 1000 tilgjengelige postnummer etter oppdatering av programmet/databasen. Det bør ikke lenger forekomme.


Regnskap

 • Prosjektregnskap
  • Totaloversikt over alle prosjekter, også med tall fra flere årstall.
  • Integrert med rapporter.
  • Kan også benyttes for andre dimensjoner (avdeling, ansvar og område).
 • Likviditetsprognose
  • Støtte for manuelle lønnskostnader.
  • Støtte for andre inntekter og kostnader.
  • Eksport til Excel med makroer for å kunne justere dagens saldo for videre analyse.
 • Remittering av kunder fra bildet Åpen post.
 • Nytt menyvalg for avstemming av mva, arbeidsgiveravgift og skatt, finnes under Avstemming - Terminavstemming på Periodiske rutiner.
 • Oppgradert motoren på OCR-tolken.
 • Forespørsel konto sorterer kolonnene sine standard på dato.
 • Rapporten Avskrivningsliste (anleggsregisteret) har blitt forbedret med tanke på påkostninger.
 • Loggen blir oppdatert ved kreditering av bilag slik at man enkelt kan finne ut hvem som har kreditert bilaget.
 • I bilagsføringen er det mulighet for en “Før som betalt” kolonne hvor det er nok å taste betalingsdato for å få bokført både kostnad og betalingspost.
 • Det er nå litt lettere å legge til/se på dokumenter som tilhører bilag i grensesnittet som heter «Forespørsel på bilag».
 • Avmerkingsbildet støtter nå valutabeløp. Det vil si at du nå får visning av rest valutabeløp i avmerkingsbildet på Forespørsel på konto.
 • Egenkapital andel har med årets resultat i Økonomioversiktsrapporten.
 • Teksten «Annen renteinntekt» er endret til «Annen finansinntekt» i bl.a. Resultatrapport, «Standard regnskapsoppstilling» og andre steder der den teksten brukes.
 • Tilfeller der visning av dokument tilhørende bilag fra tidligere år også var synlig i forespørsel på bilag er korrigert.
 • Sjekk på om fakturanummer er brukt tidligere i bilagsregistrering er nå ikke fullt så tilbøyelig til å slå inn uten grunn.
 • Anleggsregister – Rapport Oversikt Anleggsmidler har nå bedre sortering (og følgelig bedre gruppering av innhold).


Faktura

 • Advarsel ved fakturering dersom man prøver å fakturere mot en avsluttet dimensjon (prosjekt, avdeling, o.s.v.).
 • Ved kreditering av en faktura blir lagertransaksjonen reversert på det lageret/lokasjonen som den opprinnelige fakturaen hadde.
 • Advarsel i skjermbildet for innbetaling dersom en faktura blir innbetalt med et høyere beløp enn fakturaen har åpen.
 • Inkassosentral:
  • Eksport til Creno har bedre kvalitetssikring av antall desimaler i filene.
  • Hvis man angrer på manuell avslutning av sak vil saken bli aktiv igjen.
  • Blankett for inkassovarsel har nå fått enda tydeligere «Inkassovarsel» tekst nært toppen av rapporten.
 • Melding som kommer når man teller samme vare flere ganger om at kun siste varetellingslinje blir brukt, er oppdatert for å tydeliggjøre hva som skjer.
 • Rapporten Pakkseddel har alternerende farger på linjene, slik at det er lettere å skille de fra hverandre.
 • Visning av lagerinformasjon i bestilling skal nå oppdateres oftere, den ville ikke alltid vise Bestilt, tilgjengelig etc. for alle varer.
 • Kombinasjonen «Fakturer kun leverte varer» og fakturaer som kun består av renteberegningslinjer fungerer nå bedre.
 • Oversiktsbildet: Summering av restsum netto for ordrer tar med nettosum for ikke fakturerte varelinjer med antall mindre enn 0.
 • Rapporten «Ordrebekreftelse» viser ikke «0.00» i mva-kolonnen på kommentarlinjer.

Lønn

 • Støtte for a-ordningen. Les mer her: http://support.unimicro.no/kundestotte/lonn/rapportering/a-ordningen/a-meldingen
 • Mulighet for å legge standard tekst ved utsending av lønnsslipp på epost
 • OTP eksport har fått tilpasninger for å støtte endringer i forbindelse med a-ordningen
 • Mulighet for å hente skattekort for en ansatt direkte i ansattkortet
 • I Elektronisk skattekortoverføring kan man nå velge å hente skattekort kun på ansatte uten skatteopplysninger
 • Link til NAV sin side om grunnbeløp er oppdatert
 • Bankliste har fått tydeligere merking av «Sum innland», «Sum utland» og «Sum innland/utland» slik at det ikke skal være mulig å tolke rapporten på en slik måte at det ser ut som om ting er betalt dobbelt
 • Remittering av lønn vil ikke lenger generere feilmelding for ansatte som har forskjellig post- og besøksadresse. Oppdragsnummerering i filene er nå også i orden

Butikkdata

 • Integrasjon mot Nets betalingsterminaler kalt Baxi.Net.
 • Bedre støtte for Orient kvitteringsskriver.
 • Korrigert hvordan beløp vises på kvittering ved bruk av betaling med gavekort/tilgodelapp.
 • Dagsoppgjør-rapporter:
  • Omsetning via gavekort er nå en egen totalsum på dagsoppgjør-rapporter.
  • Et problem med summering av kontant betaling av fakturaer er korrigert.
 • Blanketten «Butikkdatakvittering – Laser» vil nå skrive ut strekkode hvis man bruker den for gavekort.
 • Det vil komme forslag om å gi ut ny tilgodeseddel dersom kunde betaler med gavekort eller tilgodeseddel og ikke bruker opp hele beløpet.
 • Problemer med at man får synkroniseringsfeilmeldinger ved lagring av butikksalg er ordnet.
 • Ny innstilling for å velge om det er mulig å ta ut kontanter uten kjøp av vare. Standardinnstilling er at det ikke er tillatt.