Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.64

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.63.40 til 3.64.

Felles:

 • Ved første gangs åpning av 2018 etter oppdatering vil systemet foreslå å endre sats for mva lav sats fra 10% til 12%.
 • Et problem der hele modulen ble låst ved sending av e-post til en ugyldig adresse er løst.
 • Sotering av dokument på dato skal nå fungere igjen.
 • Gamle plugins skal ikke overskrive felter i Oversikt.
 • Sending av e-post: Dersom du benytter outlook for sending av e-post og får problemer med varselmeldinger eller feil visning av æøå, gå inn på e-postinnstillingene og slå av og/eller på innstillinger for å benytte RDO under Outlook. (E-postinnstillingene finner du ved gå å inn på kunde, ansatt el.l., trykke e-postknappen og så velge Rediger - Innnstillinger.)

 

Regnskap:

 • Rapporten til leverandører som det er rapportert Utbetaling til selvstendig næringsdrivende for har fått adressefelt, og mulighet for å sende på e-post.
 • Remittering utland: Ved redigering av post  remitteringslisten skal desimaler nå bli korrekt. (Fikk tidligere 0 først.)
 • Remittering:
  • Det vil foregå en konvertering av data første gang du åpner det på nyt versjon. Det kan derfor virke som bildet er tregt eller henger. Bare vent til det er ferdig. Dette skal kun være første gang du åpner remitteringsbildet etter oppdatering.
  • Belastningskonto hentes nå alltid fra remitteringsinnstillingene. Dersom det finnes mer enn en konto, så vil du få et valg på hvilken belastningskonto som skal benyttes ved eksport av remitteringsfil.
  • Nytt valg Betalingsoversikt på Periodiske rutiner - Remittering. Her kan du se status på eksporterte betalinger. Ved remittering på ISO-format kan du lese inn mottaksretur og få status undervegs. Ved remittering på Telepay- eller BBS-format får du kun status sendt og betalt. Listen vil kun vise status på betalinger sendt etter at du har fått ny versjon.
 • Rapport Regnskapsoversikt med 2 dimensjoner og Budsjettoversikt for 1 dimensjon skal ikke lenger gi feilmelding på enkelte utvalg med akkumulering.
 • Fakturamottak (nytt):
  • Feilmelding om manglende lisens er fjernet.
  • Konverteringsrutinen fra gammelt til nytt fakturamottak konverterer brukerne bedre, slik at oppsett mot Uni24 skal fungere bedre.
  • Du skal nå få opp innstillingsbildet for remittering dersom du prøver å registrere fakturamottak til betaling uten at det er satt opp for remittering. (Tidligere stoppet det bare opp.)
  • Ved import av autofakt-faktura kontrolleres det nå at avdeling/prosjekt finnes før det som er oppgitt i feltene Kjøpers prosjektnummer og Kjøpers avdeling i fila blir lest inn.
  • Overføring av inngående faktura til ordre: endret på funksjonen for oppdatere pris/opprette vare:
   • Rettet feilen som førte til at samme leverandør ble lagt inn flere ganger på samme vare
   • Du får nå valg på om leverandør skal bli satt som standard (alle, ingen, nye, varer uten leverandør, best pris)
   • Dersom endringen kun er en prisoppdatering så skal det nå komme tydeligere fram i informasjonstekst/labels
   • Dersom varenavn fra leverandør er veldig langt (over 60 tegn) blir det nå kuttet ved i 60 tegn, i stedet for at du får "String could not be truncated"-feilmelding
   • Du får innstilling på om du vil ha opp melding eller ikke. Valgene er Alltid (både ved endringer i pris og nye varer) og Kun ved ny vare.
 • Autobank: Du skal nå få redigere på e-postadresse for sending av varsel i innstillingene.
 • Anleggsregister: Dersom du lagrer feil i et datofelt blir det nå stående som blankt, i stedet for 01.01.1900

 

Lønn:

 • Registrering av permisjon for rapportering i a-melding: Endret fra en type for Permisjon til 4 (permisjon med foreldrepenger, permisjon ved militærtjeneste, utdanningspermisjon, velferdspermisjon), etter krav fra a-ordningen.
 • Skattekort: Tilpasset ny skattekortordning, blant annet:
  • Sende forespørsel og motta skattekort på nytt format
  • Lese inn de nye skattekortopplysningene
  • Ansattkort: Arkfane Skattekort inneholder nå kun skattekortopplysninger, og arkfane Persondetaljer inneholder resten av det som tidligere fantes under Skattekort.
  • Skatteberegningen er endret for tilpasses de nye skattekortopplysningene.
 • Rapporten Utbetalingsliste skal nå ikke gi feilmelding ved sortering på kontonummer.

 

Faktura:

 • Lager:
  • Rutinen for Endre varenummer vil ikke lenger la deg bruke mellomrom først eller sist i varenummer. Du får altså ikke opprettet varenummer med mellomrom først eller sist, da dette har skapt problemer for lagerfunksjonen.
  • Innlesing av lagertelling fra csv-filer skal nå håndtere innledende nuller i varenummer
  • Import av varer vil nå fjerne mellomrom først eller sist i varenummer. Du får altså ikke opprettet varenummer med mellomrom først eller sist, da dette har skapt problemer for lagerfunksjonen.
  • Problem med at varereservasjoner blir hengende igjen etter at ordre er fakturert er rettet.
 • Vareimport-funksjonen har nå fått valg for Passive-mode i ftp-innstillingene.
 • Endringene rundt overføring av Betingelser fra kunde til Ordre/Faktura som ble gjort i 3.63 er reversert. Det fungerer nå som tidligere.

 

Contracting:

 • Du får ikke redigere på Merknad til fakturamottak dersom du benytter det gamle fakturamottaket.

 

Uni24 synk:

 • Problemer med for høy Tasklog-id når du benytter Leverandørfaktura på Uni24 mot gammelt fakturamottak lokalt er korrigert.