Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.64.17

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.64.14 til 3.64.17. Denne versjonen inneholder kun feilrettinger, altså det som finnes av servicepacker til 3.64.14. Versjonen inneholder nye layouter, så oppdatering av database må kjøres.

Faktura:

 • Samlefakturering av ikke leverte varer skal kun lage en lagertransaksjon. Varen skal altså ikke gå dobbelt ut av lager.
 • Feltet for Jobb beskrivelse er med i heading i ordre.
 • Mva-kode feltet i tilbud skal vise mva-koder, selv om antallet på varelinjen er veldig høyt.

 

Lønn:

 • Årsoppgave til inntektsmottaker skal vise korrekt ved bruk av yrkesbil tjenestlig behov, der det er bytte av bil i løpet av året.
 • Du skal nå få lagret Forskuddstrekk som Type under A-meldingen på lønnsart, utan beskrivelse.
 • Skattetrekk faktor på lønnskjøring virker, slik at nå får du halv skatt på lønnskjøringen ved valg for det (og ikke trekk ved valg av ikke trekk).
 • Elektroniske skattekort:
  • De ulike problemstillingene som gjorde at skattekortforespørselen ikke nådde frem til altinn skal være løst.
  • Det skal nå fungere å be om kun endrede skattekort.
 • Forskuddstrekk-beregningen skal bli korrekt ved lønnsarter som har 0 eller 00 først i lønnsart-id.
 • Avstemmingsliste pr konto utvidet skal fungere selv om du ikke har bokført lønnskjøringene slik at de er merket med bilagsnummer.
 • OBS - problemstillinger du kan oppleve på 3.64.14 eller 3.64.17 men som må løses på annet vis:
  • Dersom innlesing av skattekort ikke finner de ansatte, eller du får feilmelding om at transtype ikke finnes ved lønnskjøring, så er ikke årsdatabasen oppdatert. Du må da kjøre Kjør siste oppdatering på nytt, som administrator.
  • Dersom skattekort-forespørselen er sendt til altinn, men altinn gir tilbakemelding om at det er ugyldig vedlegg, så har du en eller flere ansatte som mangler eller har feil i fødselsnummer som står som aktive. Finn den/de ansatte og sett dem som ikke aktive. Send så skattekort-forespørsel på nytt.

 

Regnskap:

 • Problem med at det nye fakturamottaket viste blankt for enkelte klienter som har plugins er løst.

 

Felles:

 • Funksjonen for å sende e-poster fra Uni Økonomi er forbedret med tanke på visning av tekst æ, ø, eller å.