Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.67.40

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.67.22 til 3.67.40 (eller høyere). Versjonen kommer i slutten av desember 2019.

Liste over servicepacker som er inkludert i versjonen kommer til slutt i artikkelen.

 

Felles:

 • Tilpasninger til EHF 3.0. Se detaljer under Regnskap og Faktura
 • Tilpasninger i SAF-T eksport. Se detaljer under Regnskap
 • Autobank OCR:
  • Skal nå håndtere kid fra samlepurring
  • Skal håndtere avtalegiro-påmeldinger når det ikke samtidig er innbetalinger til samme kontonummer
 • HOKAS-integrasjonen er korrigert slik at renter ikke bokføres flere ganger dersom importen feiler. NOK benyttest også som valutakode dersom valutakode mangler.
 • LiveUpdate har fått link til nettsiden der Nytt i oppdateringen-artiklene ligger.

 

Regnskap:

 • Fakturamottak: Filter på dato gav feilmelding når du åpner fakturamottaket på nytt. Dette problemet skal være korrigert.
 • SAF-T-eksporten:
  • Forsøker å hoppe over ugyldige tegn i leverandørens fakturanummer. Tidligere stoppet eksporten pga denne typen tegn.
  • Gir valg på om det skal eksporteres med 2 eller 4 desimaler. Du bør velge 2 desimaler dersom du skal levere i skjema i Altinn.
  • Du kan nå velge fra/til periode for eksporten.
  • Filnavnet som foreslås ved eksport er i henhold til det som er foreslått i standarden.
  • Dersom det er lagret bankkontonummer på kunder og leverandører, så eksporteres det i SAF-T-filen. (Standarden sier at det skal eksporteres dersom det er lagret. Det er altså ikke nødvendig å fylle inn manglende informasjon før eksport.)
 • Inngående EHF 3.0 i fakturamottak:
  • Visningen av xml-filen for inngående EHF er fornyet og forbedret.
  • PDF-kopi av fakturaen vises først, forutsatt at pdf-vedlegget er merket som «Commercial invoice» / «Credit note» i beskrivelsesfeltet. Det er ikke sikkert alle aktører utfører denne merkingen, så enkelte kan få visningen av xml-fil først.
  • Inngående EHF på versjon 3.0 håndterer øreavrunding og linjer med ulike mva-koder.
  • Forbedret oppretting av ny leverandør med tanke på leverandørens kontonummer. Det er ikke lenger spesifisert hva som er IBAN eller vanlig norsk bankkontonummer i filen. Det må derfor flere kontroller til.
  • I EHF 3.0 er ikke forfallsdato påkrevd. Du får derfor redigere forfallsdato i listen over inngående EHF-filer.
 • Feil er korrigert i diverse rapporter:
  • Regnskapsoversikt 2 dimensjoner
  • Budsjett neste år for 1 dimensjon
  • Prosjektrapport - tall for alle regnskapsår: viser nå budsjett uavhengig av utvalg på periode.
  • Kontoutskrift med utvalg på x dimensjoner, Periodisert saldoliste med utvalg på x dimensjoner: utvalg på med/uten korrigeringer skal nå fungere.
 • Bankavstemming-oppdateringene som tidligere kun var i servicepack er med.

 

Faktura:

 • EHF:
  • Systemet sjekker nå også for EHF 3.0 ved sjekk av aksesspunktkunder
  • Du vil få en melding dersom du legger til vedlegg som ikke støttes i EHF 3.0
 • Purring: rapporten er korrigert slik at det ser mer logisk ut ved bruk av valuta.
 • Endre varenummer-funksjonen gir ikke lengre to standardlokasjoner.
 • Funksjonen Nullstille levering er midlertidig fjernet, da den kunne gi feil. Feilen skal om mulig være rettet i neste versjon.
 • Grensen for antall varer som kan vise i smartsøk er økt til 300.
 • Bokføring av vareforbruk-rutinen tar nå hensyn til filter på konto.
 • Endringer i dimensjon i hodet på tilbud/ordre/faktura blir med på varelinjer.
 • Dimensjonshierarkiet bestemmer mer enn tidligere. Se mer informasjon her.
 • Du skal nå få melding dersom du forsøker å benytte et utgått prosjekt i hodet på Tilbud/Ordre/Faktura
 • Dersom det er problem med nummerserien for ordre tracking id så korrigeres dette nå automatisk.
 • Fjernet funksjon som gjorde at faktura ble sendt på fra mailer@uni24.no dersom Outlook feilet.
 • Forbedret logging ved lagring av tilbud/ordre/faktura.
 • Nettbutikk:
  • Dersom en kunden finnes to ganger i kunderegisteret i V3 blir korrekt e-postadresse lastet opp.
  • Utvidet leveringsinfo (telefonnummer og e-postadresse) lastes ned dersom klienten har Logistra-plugin
  • Forbedringer i kundenedlasting for å unngå at flere kunder kan få samme web-kundenummer (diginr)
  • Forbedringer i ordrenedlasting: Fjerner ekstra mellomrom i adresse/postnr o.l.
  • Ved kreditering av delfaktura skal begge krediteringer sende kall til nettbutikken

 

Lønn:

 • Trekktabeller for 2020
 • Nye inntektskombinasjoner for a-melding ( i år er det kun endringer for inntektstype Pensjon).
 • Oversiktsbildet henter Organisasjonsnummeret fra Lokalisering på Stilling (i stedet for Lokalisering under Andre parametre)
 • Trekk regner nå også Næringsinntekt - Kontantytelse som Brutto.
 • Nye kommunenummer. For føring av ambulerende: Obs: Benytt de gamle kommunenumrene der en kommune kan ha ulike soner. Du må kontrollere hvilken del av kommunen arbeidet er utført i, og benytte tilsvarende av de gamle kommunenumrene.
 • TravelText:
  • Avdeling/prosjekt på selve kostnadslinjene skal nå overføres til lønn.
  • Tilhengertillegg skal nå overføres til korrekt lønnsart.
  • Forbedring rundt overføring av ikke refunderbare poster
 • Standard lønnsartregister er oppdatert med skatteetatens forskuddssatser for 2020 for diett.

 

Contracting

 • Inngående faktura i prosjektordre - skal ikke vise et tomt dokumentvisningsvindu når du åpner arkfanen.
 • Bokføring av vareforbruk-rutinen tar nå hensyn til filter på konto.
 • Dimensjonshierarkiet bestemmer mer enn tidligere. Se mer informasjon her.
 • Prosjekt er nå med i dimensjonshierarkiet.
 • Problem med feilmelding under Inngående faktura i Prosjektordre etter bruk av filtreringsfunksjonen skal være løst.

 

Butikk/kasse:

 • Du får melding "Feil oppstod uten at feilmeldingen ble spesifisert..." dersom systemet ikke får respons fra betalingsterminalen. Da må det kontrolleres om betalingen likevel har gått gjennom på terminalen, selv om butikkmodulen ikke fikk respons. Dette kan skje ved f.eks. kontaktløs betaling med smarttelefon eller smartklokke for enkelte betalingsterminaler.
 • Dimensjonshierarkiet bestemmer mer enn tidligere. Dersom du ønsker at kasse skal bestemme dimensjon (f.eks avdeling), må kasse plasseres øverst i hierarkiet. Se mer informasjon her.
 • Problemstilling der du fikk feilmelding ved andre gangs overføring av ordre til kassesalg fra oversiktsbildet er korrigert.
 • Et problem som gjorde at systemet ikke alltid fikk satt elektronisk signatur er rettet.
 • Systemet skal nå automatisk forsøke å koble mot kasseskriver på nytt dersom koblingen er brutt. Eventuell feilmeldingstekst er forbedret.
 • Grand Total i Z-rapport håndterer nå komponentvarer.

 

Uni24:

 • Systemet oppretter nå en systembruker for Uni24-synk. Dette for å unngå lisensproblemer ved synkronisering av tilbud/ordre/faktura.

 

Serviepacker som er med i versjonen:

 • Bankavstemming7222: oppdaterer bankavstemming
 • Bankavstemming0post: legger inn en oppstartskontroll som fjerner eventuelle nullposter i bankavstemmingsdatabasen
 • PeriodiseringAvvikende: forbedring av periodiseringsfunksjonen ved bruk av avvikenede regnskapsår
 • reiseDimLines: overføring av dimensjoner til kostnadslinjene i lønn
 • reiseTilhenger: overføre tilhengertillegg til korrekt lønnsart
 • spTransferToOrder: Retter feil ved flere overføringer til ordre fra butikkdata
 • spTOF_TransferDims: Feilretting på overføring av dimensjoner til linjer ved oppdatering av TOF-header (Tilbud/Ordre/Faktura)
 • spDistribuertIO: Egen applikasjon for å dele tilgang til kassaskriver ved serverløsning. Alternativ til å dele porter i eksternt skrivebord (erstatter den gamle comportserver løsningen)
 • spMailFallback: Rette feil som førte til at mail sendt frå V3 kunne få uni24-adresse som avsenderadresse
 • spElectronicSign: Sikrere sjekk på om elektronisk signatur har blitt benyttet tidligere. Retter feilaktig feilmlding om at signatur allerede er tatt i bruk
 • spNettbutikk_HotFix1019: Generelle utbedringer i opp-/nedlasting av data med nettbutikk
 • sp_3_67_22_Patch: Inneholder spElectronicSign i tillegg til automatisk håndtering av opptatt trackingid på ordrelinje og automatisk forsøk på retilkobling om kassaskriver ikke responderer
 • NOBBFeltVarekort: Flytter feltet NOBB Artikkelnr slik at det ikke kolliderer med feltene til etikett-modulen.
 • FunctionalBackup: Forbedring ved innlesing av backup.
 • spBruttoGrunnlag: Tar med Næringsinntekt - kontantytelse i grunnlag for brutto lønn ved trekk.
 • spProsjektRapport: Viser budsjett uavhengig av periodeutvalg.