Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.68

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.67.42 til 3.68.45.

Versjonen blir gjort tilgjengelig for våre kunder gradvis. I løpet av noen uker skal alle kunder ha den tilgjengelig via LiveUpdate.

Siden versjonen blir sluppet gradvis har enkelte hatt tilgjengelig tidligere versjoner av 3.68. Det er kun korrigering av feil som er endringer mellom disse versjonene og 3.68.45. (Som f.eks. at det var problemer med nedlasting av valutakurser etter en endring i Norges Bank, og problemer med sending av e-post med vedlegg)

Felles:

 • OBS: .Net- versjonen som Uni Økonomi V3 benytter er oppdatert til versjon 4.8. Dette betyr at maskinen i noen tilfeller må omstartes etter oppdatering. Dersom du skulle få feilmeldinger også etter omstart, kjør systemsjekk. Det betyr også at den nye versjonen ikke kan kjøres på maskiner med operativsystem Windows Vista eller Windows XP.
 • OBS: Systemet vil kun fungere på sql-server med versjon 2008 eller høyere.
 • Oppslag mot telefonkatalogen skal fungere bedre. Det var en feil i url når den inneholdt æøå, samt at det er endret til https://. Systemet skal også gi bedre feilmelding dersom det ikke får respons fra oppslagstjenesten.
 • Favoritt-systemet i Hovedmeny er omarbeidet, for bedre ytelse.
 • mrt-rapporter har fått valg for eksport til csv-format (under Lagre - Data). Dette gjør det mulig å eksportere større mengder data. Csv-filer åpnes f.eks. i Excel.
 • Forbedret meldingstekst dersom e-post ikke lar seg sende. Den oppgir at Outlook må være 32-bits.
 • «Oppdater status»-knappen i Altinn oversikt gir nå oppdatert status. (Det fungerte en periode ikke, etter omlegging hos Altinn.)
 • Enkelte brukere opplever problemer med at dato må skrives fullt ut i enkelte felter. Dette skal være løst. (Gjelder ikke rapportutvalg.)
 • Knappen Kart på kunde/leverandør skal igjen fungere. Den viser til gulesider.no sin kart-funksjon.
 • I Hovedmeny, under Verktøy, finnes det et menyvalg Reindekser database. Reindeksering kan bedre ytelsen på store databaser. Den går gjennom alle databasene på den klienten som er markert i Hovedmeny. OBS! Denne funksjonen kan kun benyttes på SQL-servere med versjon 2017 eller nyere.

 

Regnskap:

 • Fakturamottak:
  • Du skal få en advarsel dersom du forsøker å overføre varelinjer til ordre i prosjektordre som er avsluttet.
  • Smart bokføring skal i fakturamottak kun se på tidligere bokførte fakturamottak på leverandøren, og ikke andre typer bilag.
  • Du skal nå få advarsel dersom du forsøker å overføre varelinjer til ordre der prosjektet er avsluttet i Prosjektordre.
  • Mulighet for å sette opp godkjenningshierarki i Fakturamottak. Du skal ved tildeling kunne angi hvem som skal godkjenne på flere godkjenningsnivå.
  • Forhåndsvisning viser nå detaljer fra filer fra nyere PDF-formater. (Dette gjelder kun forhåndsvisningen. OCR-tolk vil fremdeles ikke klare å vise alle detaljer.)
  • Funksjonen «Koble dokument til ordre» gir nå valg på om dokumentet også skal legges inn som EHF-vedlegg på ordren. Dersom du fjerner haken for «Legg til også som vedlegg» vil det kun bli lagt til som dokument på ordren, og ikke som EHF-vedlegg.
  • Nettsynkronisering. Når en bruker har markert et fakturamottak i listen, er det samtidig låst for redigering for andre brukere. Dette for å unngå at en bruker overskriver en annen brukers endringer. (F.eks. vil dette forhindre at fakturaen får feil status, som at statusen er Opprettet, men under Godkjenningsstatus så viser den som akseptert.)
  • Mulighet for å ta i bruk en ny automatiseringsfunksjon for registrering og tildeling av inngående faktura. Denne er kun tilgjengelig med en servicepack i tillegg til ny versjon. Ta kontakt med support@unimicro.no dersom du ønsker mer informasjon. OBS: Kun et begrenset antall vil få tilgang til funksjonen i første omgang.
 • Rapport:
  • Økonomirapport m/4 valgfrie kolonner: Skal vise store bokstaver der det finnes i kontonavn. (Har tidligere vist store bokstaver i kontonavn med små bokstaver)
  • Rapporten Økonomioversikt:
   • Skal kun ta med aktivt og opprinnelig budsjett (tok tidligere med alle aktive budsjett).
   • En del fikser vedr fortegnsbruk, gruppesummer og henting av budsjettbeløp
  • I rapportgruppe Fakturamottak skal det nå være enklere å se hvilken rapport som tilhører det nye fakturamottaket.
  • Fakturamottak-rapporten skal nå ha korrekte ledetekster for datoutvalg
  • Kontoutskrift prosjektdetaljer har forbedret formattering. Mindre linjer.
  • Rapporten Resultat og Balanse:
   • Ved utvalg på dimensjoner skal rapporten ta med tall for alle konti det har vært bevegelse på også på forrige år. Ikke kun de konti som har bevegelse i inneværende år.
   • Har fått ny ledetekst på graf/kakediagram. Viser kun fordeling av kostnader.
   • Foreslår mer korrekt til-verdi for ansvar og område i utvalget.
   • Kornete og uklar overskrift er forbedret.
   • Udisponert resultat tar også hensyn til periodeutvalg.
   • Skal ta med tall fra i fjor, selv om det ikke er postert på tilsvarende konto/dimensjon i år.
  • Fakturamottaksrapporten viser nå ut fra navnet og beskrivelsen hvilken som gjelder det nye fakturamottaket. ("Fakturamottak" tilhører det gamle fakturamottaket. "Ny fakturamottaks rapport" tilhører det nye.
  • Bedre ledetekst i utvalgsbildet på Purre åpne forfalte poster med giro.
  • Akkumulert dimensjonsoversikt skal nå fungere også for egendefinerte dimensjonstyper.
  • «Saldobalanse hovedbok» viser eventuell bevegelse i perioden, selv om saldo er 0
  • «Saldobalanse hovedbok per dimensjon» er forbedret med tanke på periodeutvalg og visning av saldo i fjor.
 • Periodelåsing og periodisering skal bli korrekt ved avvikende regnskapsår.
 • Prosjektregnskap:
  • Skal vise korrekt DB og sum
  • Grafer er fjernet
  • Problemer med uthenging av data er løst.
  • Prosjekter som har gått over flere år skal kun vises en gang.
 • Inngående EHF:
  • Ny innstilling i innlesingsbildet for EHF. Feltet heter Diversevare. Det varenummeret du registrerer her vil benyttes på varelinjer i den inngående fakturaen som mangler varenummer (som øreavrunding, frakt el.l.) Konto til linjen hentes fra varen. OBS: Smart bokføring-funksjonen kan skape problemer for for funksjonen inntil et korrekt bilag har blitt bokført.
  • Systemet skal klare å opprette ny leverandør, selv om leverandørnavnet i filen er for langt.
  • Poster med mva-sats 11,11% skal få korrekt mva-kode (32)
  • Forbedret innlesingen for å unngå treghet ved lagring.
  • Slett fil-funksjonen i innlesingsbildet skal nå slette korrekt fil. I de tilfellene der mappen inneholder flere filer enn det som blir vist kunne tidligere feil fil bli slettet.
 • SAF-T-eksport:
  • Mulighet for å koble hovedbokskonto mot SAF-T kontogruppe på Faste registre - Hovedbok
  • Systemet vil forsøke å koble dersom du først går på Periodiske rutiner - Eksport - SAF-T
  • Du kan sette opp om klienten skal benytte SAF-T standard konto eller SAF-T Kistra art i feltet «SAF-T Mapping» på Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Regnskapsinnstillinger - Diverse.
  • Utvalg på fra/til periode det skal eksporteres for på Periodiske rutiner - Eksport - SAF-T
  • Oversikt over historisk mapping på Periodiske rutiner - Eksport - SAF-T - Historikk.
  • Eksporten kjører en validering av dataene før filen eksporteres.
  • Ukjente mva-koder (som f.eks. spesiallagede koder) blir eksportert som NA
  • Tilpasning forholdsmessig mva.
 • Bilagskladd blir nå lagret i årsdatabasen. Det ingen endringer på funksjonalitet (det er fremdeles lagret per bruker).
 • Fjernet valg for import av Uni Standard XML, da den importen krever fakturalisens. Nå kun tilgjengelig fra fakturamodulen.
 • Fjernet valget "Office OCR" fra ocr-tolk-innstillinger, da Office ikke tilbyr denne tjenesten lengre.
 • Fjernet valget «Korrigerer bilag» fra Oversikt.

 

Faktura:

 • Åpning og lagring av store ordre er forsøkt gjort mer tydelig. Du vil på store ordre få opp en indikator som viser fremgangen i lagringen. Dette for å unngå at bruker tror maskinen henger el.l.
 • Autobank OCR tar nå hensyn til KID fra samlepurring
 • Komponentvarer og valuta: Et problem som gav feil pris ved flere delleveringer er korrigert.
 • Inkasso:
  • Kid er nå venstrejustert i filer til Lindorff.
  • Kredinor: Du får nå feilmelding dersom mappen du prøver å eksportere til ikke fins.
  • Støtte/innstillinger for SFTP ved opplasting til inkassoselskap.
 • Varekortet har nå støtte for pakningstyper. Det er egen arkfane for pakningstyper på varekortet. Du kan bytte i feltet enhet i ordre/faktura. Dette er ikke hensyntatt i blanketter/fakturarapporter ennå.
 • Ny faktura basert på eksisterende skal ikke lenger ta med kidnr fra originalfaktura. (Kid blir ikke lagret annet enn for uni24-faktura.)
 • Fakturaprint: På Registrere - Fakturaprint har du nå fått mulighet for å deaktivere flere (eventuelt alle) kunder fra Fakturaprint.
 • Dimensjonstype 10 skal også overføres fra tilbud til ordre, o.l.
 • Mulighet for å oppgi rabatt slik at det kalkuleres tilbake (knapp med tre prikker i Sum-kolonne) finnes nå også i Tilbud og Ordre.
 • Kreditnota skal nå tas med ved synkronisering til Hokas.
 • Samlefakturering:
  • Skal nå gi nettsynkroniseringsmelding/varsel om at ordren er i bruk ved samlefakturering.
  • Forbedret distribusjon. Systemet skal nå skille på hvilke fakturaer som skal sendes på e-post, på EHF eller skrives ut, og du kan distribuere i de ulike kanalene fra samme bilde.  Dette gjelder ikke for Avtalegiro eller eFaktura. Her må det fremdeles skilles på f.eks. kundekategori.
 • Serienummer: Skal fungere bedre ved registrering av serienummer ved salg. Du får opp korrekt boks for å registrere inn serienummer i ordre.
 • Ved sending av e-post fra kundekortet skal systemet nå klare å finne standard e-post på kontakten.
 • Feltet NOBB Artikkelnummer under Lager på varekortet er flyttet lengre til høyre.
 • Nytt valg for FactoNor i factoring-eksport.
 • Rapport:
  • Avtale for avtalegiro er oppdatert med ny logo.
  • Utvalget i rapport «Factoring job» skal nå foreslå siste jobb.
  • De nye fylkene skal nå finnes i fylke-registeret, slik at statistikk-rapporter fordelt pr fylke skal fungere.
  • «Purrestoppet faktura»: Sorteringen skal fungere bedre
  • «Purreblankett pr jobbnr» benytter nå signatur på purrejobben som Vår referanse.
  • «Fakturajournal m/utvalg på dimensjon» tar nå med salg fra butik-modulen når du velger Vis kun kontantfaktura.
 • Nettbutikk:
  • Metoden for opplasting av varer er forbedret, slik at den skal benytte mindre tid.
  • Ved åpning av kundekort fra dialog for kundegjenkjenning skal kundekortet åpnes med data for valgt kunde.
  • Kunder med en apostrof i kundenavnet i nettbutikk skal ikke lenger få to apostrofer i V3.
  • En feil som i noen tilfeller førte til at nettbutikken ikke ble oppdatert ved kreditering av forhåndsbetalte faktura er rettet
   Vareopplasting er optimalisert med tanke på hastighet.
  • En feil som førte til at autocapture kunne feile etter dellevering med feilmelding «Ordrelinje [ID] har status captured» er rettet
 • Utgående EHF:
  • Sjekk alle kunder: Systemet skal ikke foreslå å deaktivere EHF på alle kunder når det er problemer med kommunikasjonen med ELMA
  • Dersom du skriver ut mange faktura, eller dersom du skriver ut faktura som er eldre enn 1 måned, vil du få et varsel om at du kan komme til å sende EHF-faktura på nytt. Du skal få avbryte dersom du ikke ønsker å sende på nytt.
 • Endringer i nettsynkronisering:
  • Nettsynkronisering skal også slå inn ved samlefakturering, slik at du ikke risikerer å fakturere en ordre samtidig som den er åpen og blir redigert på.
  • Kø-system for lagertelling – se avsnitt Lagertelling.
  • Uthenting av ny trackingid på tilbud og ordre har fått egne køer i nettsynkronisering, slik at de ikke blokkerer for hverandre. Blokkeringen kunne føre til at det tok lenger tid å lagre tilbud/ordre hvis de ble lagret samtidig.
 • Varemottak:
  • Du skal få varsel om restordre (dersom innstillingen for det er på), også når mottatt antall er likt reservert antall.
  • Negativt varemottak gir ikke lenger transaksjonsdato 0/01.01.1900.
 • Ordre/Bestilling - mulighet for å levere varer basert på bestilling. Dersom du har opprettet ordre basert på bestilling, eller omvendt, vil systemet kunne spore koblingen. Dersom koblingen ikke finnes får du mulighet til å søke frem ordre eller bestilling. Leveringsbildet har fått knappen "Lever basert på varemottak", bestillingsbildet har fått knappen "Lever varer" og varemottaksbildet har fått knappen "Lagre og lever". Du får informasjonsplakat om endringene første gang du åpner Tilbud, Ordre, Levering eller Faktura etter oppdatering.
 • Kolonne for Varenummer i smartsøket i bestillingsbildet skal følge størrelsen til tilsvarende kolonne i registreringsbildet bak.
 • Dersom du benytter funksjonen Endre varenummer til å slå sammen varer, så vil kun standardlokasjoner som eventuelt finnes på det varenummeret du endrer til beholdes.
 • Avgiftsmal: Gebyr skal ikke akkumuleres i restordre ved dellevering/delfakturering
 • Du får ikke lukke ordrebildet før ordren er ferdig lagret. Dette for å hindre feilmeldinger i det du lukker ordre.
 • Ny ordre basert på eksisterende skal ikke ta med leveringsdato på varelinjene.
 • Det er lagt til smartsøk i felt for Lager og Lokasjon i Ordre, Faktura, Bestilling og Varemottak.
 • Reservasjon/lager: Ordre skal nå vise hvilket lager/lokasjon reservasjonen er registrert mot på varelinjenivå (dersom du setter inn felt for lager/lokasjon). Du kan også styre reservasjonen ved å legge inn lager/lokasjon i disse feltene. (Før måtte du åpne plukkbildet vha knappen med tre prikker i antall-feltet for å styre reservasjonen.)
 • Levering:
  • Innstilling med valg på om rest-linjer skal opprettes direkte under den originale varelinjer. Valget "Legg ny varelinje under original linje (rest)" under Rediger - Innstillinger. (Gjelder ikke komponentvarer. Der vil nye linjer fremdeles legges til slutt i ordren.)
  • Funksjonen Nullstill levering er tilbake (under Rediger i leveringsbildet). Hent opp ordre før du velger Nullstill levering.
 • Lagertelling:
  • Talt verdi skal nå kunne lagres med desimaler.
  • Eksport til Excel fra lagertellingsbildet skal ta med korrekt verdi i tellekolonnen, dersom den er forhåndsutfylt. Tidligere måtte du rulle til bunnen av listen for at den skulle bli korrekt.
  • Lagertellingsbildet har fått kolonne for Enhet
  • Enkelte lagertellingsrapporter har fått lenger felt for varenavn.
  • Du kan søke på lagernavn og lokasjonsnavn i lagertellingsbildet.
  • Det er laget et automatisk kø-system ved lagertelling slik at du ikke skal oppleve heng / låsing ved telling av flere lager. Du skal og kunne registrere tilbud/ordre/bestilling samtidig som lagertelling blir utført, uten at dette fører til heng/låsing
 • Det er nå kun når totalsum på faktura er negativ bilagsteksten blir "Kreditnota nr .". (Du kunne før få denne bilagsteksten dersom du krediterte en kreditnota o.l.)
 • Oversiktsbildet:
  • Har fått summering av DB i prosent. (Må sette inn feltet.)
  • Har fått valg Summeringer til høyre i summeringslinjen. Der kan du velge hvilke summeringsfelter som skal vise.
  • Systemet skal ikke henge ved lukking av tilbudsbildet etter at det er åpnet fra Oversikt.
  • Du skal nå få melding om at ordren er opptatt dersom ordre er åpen et annet sted og du velger å gå til Levering fra Oversikt.
  • Nytt valg for søk på utskriftstatus Sendt på e-post på bestilling.

 

Lønn:

 

Contracting:

 • Periodisk bokføring av vareforbruk: Systemet skal nå ta utgangspunkt i det filteret som settes, slik at kun den delen blir bokført. (F.eks. dersom du tar utvalg på prosjekt.) Det er også mulighet for å velge fra/til prosjekt.
 • Leveringsadresse skal bli med over fra ordre til faktura via fakturaforslag. Leveringsadresse er lagt til i Contracting-rapportene.
 • Leverandørfaktura/EHF: Ved oppretting av ny leverandør skal MVA bak organisasjonsnummer tas med, dersom det finnes i filen.
 • Totaler i Prosjektordre
  • Skal ikke lenger ta med slettede ordre.
  • Skal ikke ta med både hovedvaren og komponentene i summeringen ved bruk av komponentvarer.
  • Du kan velge hvordan forbruket/kostnaden skal beregnes. Trykk knappen med to piler til høyre for Filter-feltet. Der har du valg for "Varekostnad" og "Varekostnad fra ordre". Det du velger her skal huskes til neste gang du er i Prosjektordre.
  • Forbedret uthenting av varekostnad ved datoutvalg
  • Forbedret henting av tall til Fakturert Timekostnad.
  • Under Rapport blir tallene i Hittil og Budsjett hittil hentet på samme vis. (Ved listevisning får du valg på Revidert budsjett hittil)
 • Endret a-kontofakturering i fakturaforslag:
  • Det er nå mulighet for å sette to ulike akontovarer, med ulik prosentsats for fordeling av det beløpet som skal akontofaktureres. Du oppgir % ferdig, og periodeslutt, og så fordeles det beløpet på de to varene. Det er selvsagt også mulig å kun benytte en vare.
  • Innstiling for to akontovarer finner du i Fakturaforslag-bildet, under Rediger – Innstillinger – Annet. Dette gjelder kun for bruker. Innstilling for klienten finnes på Faste registre – Klient/System – Systeminnstillinger – Fakturainnstillinger – Contracting.
  • Nytt felt "Restsum netto" for Ordre i Oversiktsbilde, og under Ordre i Prosjektordre. Feltet viser total minus akontofakturert.
 • F5-hurtigtast for å åpne kundekortet fra Prosjektordre.
 • Lagt til link til hjelpesider, blant annet i Fakturaforslag. 

 

Butikk:

 • Kontaktløs betaling med smart-enheter (klokke, telefon, etc) skal nå også fungere på BAXI-terminaler.
 • Overføring til ordre har i enkelte tilfeller feilet ved andre gangs forsøk. Dette skal nå være rettet.
 • Uni POS Printerservice ble i enkelte tilfeller startet på feil IP-adresse. Dette er korrigert.
 • Funksjonen for å slå samme varelinjer med samme varenummer skal også fungere når det er benyttet dimensjoner.
 • Tilgodeseddel med strekkode skal nå vise teksten Tilgodeseddel (i stedet for Gavekort).
 • Dersom systemet mister forbindelse til kassaskriver via Uni POS Printerservice (nettverksbrudd, etc.) vil systemet prøve å koble til på nytt automatisk.
 • Fjernet caching av fakturanummer, for å forbedre ytelse.
 • Overføring av ordre til kasse gav i noen tilfeller feilmelding. Dette er nå korrigert.

 

Abonnement:

 • Knappen for Send SMS er fjernet fra Oversikt, da den ikke hadde noen funksjon.
 • Widget Siste avregning har ikke lenger drilldown-mulighet.
 • Mulighet for å ta med linjer med 0 i pris i avregning. (Denne typen linjer gjorde tidligere at periodeteksten ikke ble generert som den skulle.)

 

Uni24:

 • Mer unike navn på filvedlegg på e-post fra Uni24.
 • Du skal få advarsel dersom du forsøker å slette en Uni24-klient som har autobank OCR aktiv.
 • Dersom synken ikke får kontakt med databasen på Uni24 (p.g.a. treghet, timeout el.l.) skal du nå få en bedre feilmelding. Som regel går problemet over etter litt tid, så det er bare å prøve igjen senere.
 • Ved opplasting av fil til Uni24 fakturagodkjenning har systemet ikke gitt korrekt feilmelding dersom det oppstår problemer. Dette skal nå være forbedret.
 • Uni24-administrasjon: Sperret for å kunne hente en annen klient enn den som er markert når du velger Endre under Klienter med webtilgang.
 • Det er lagt inn sperre for å opprette Uni24-klient før klienten har blitt åpnet i V3 (regnskap eller faktura). Årsaken er at nummerserier o.l. først blir korrekt lagt inn ved første gangs åpning av klienten.
 • Endring av navn på webklient skal oppdatere alle nødvendige registre.
 • Strengere kontroll på lisens/kundenummer ved nullstilling eller sletting av klient. Gjør at du ikke kan risikere at Uni24-data slettes ved bytte av regnskapsfører el.l. Ved bytte av kundenummer, server el.l. må fremdeles den som ikke skal ha Uni24-klienten lengre alltid huske å slå av synkronisering på klienten.
 • Varer med slash eller backslash (/ eller \) i varenummer skal ikke lenger låse websiden når du prøver å hente dem inn i varekortet på Uni24.