Meny
Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.70

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.69.24 til 3.70.14.

Versjonen blir gjort tilgjengelig for våre kunder gradvis. I løpet av et par uker skal alle kunder ha den tilgjengelig via LiveUpdate.

FELLES

 • Uni Std. import: sjekk ved import aksepterer verdi “0” i dimensjon (dette samsvarer da med Uni Std eksporten som eksporterer verdien “0”.)
 • Brukeradministrasjon/Tilgangsnøkler:
  • Endret slik at du ikke lenger skal få lagret endringer ved lukking av bildet, dersom du ikke har tilgang til å lagre i selve bildet:
  • Forbedret slik at du ikke skal få se knapper for f.eks. opprette tilbud/ordre/faktura i kundekort dersom du ikke har tilgang til å opprette tilbud/ordre/faktura
  • Forbedret slik at du ikke skal få se knapper for f.eks. bestilling/varemottak i leverandørkort dersom du ikke har tilgang til funksjonene.
 • Backup: Det er gjort en rekke forbedringer rundt online-backup-tjenesten. Dette for å gjøre den mer robust.

 

REGNSKAP

 • Rapport:
  • Økonomirapport m/ 4 valgfrie kolonner - noe av teksten på hovedbokskonti har falt ut, dette er fikset.
  • Omsetning leverandør - tar nå med bilag registrert u/mva-kode.
  • Kontoutskrift hovedbok - summering under debet/ kredit er fikset.
  • Saldobalanse hovedbok (kostra) - kolonnebredden er utvidet for å støtte visning av 8-sifret kontonr
 • Fakturamottak
  • Periode blir styrt av leveringsdato som standard. Hvis du deaktiverer “Periodiser etter leveringsdato” i Klient/System så vil ikke lenger periode bli satt på bakgrunn av leveringsdato. Dermed periodiserer bokføringsobjektet etter bilagsdato (= fakturadato).
   NB! Innstillingen “Periodiser etter leveringsdato” ligger under fakturainnstillinger i Klient/System, men det er spesifisert i beskrivelsen at dette også påvirker inngående faktura.
  • Lagt til kolonne for “Kundenavn på ordre” under Poster. Her vises kundenavn på koblet ordre. Kolonnen som heiter ordrenavn viser nå kommentar fra ordren (på samme måte som smartsøk), hvis dette er angitt. Dersom det ikke er registrert kommentar på ordre blir kundenavn hentet i denne kolonnen også.
  • Uni 24 fakturamottak/leverandørfaktura: Løst problemstilling som oppstår dersom du sletter en bruker i fakturamottaket etter at det er videretildelt faktura til denne brukeren på uni24.
  • Innlesing av EHF: Du fikk opprettet fakturamottak uten arbeidsflyt dersom den som leste inn EHF-en ikke hadde tilgang til å opprette fakturamottak. Kontrollen her er nå forbedret. Du fikk en advarsel, men kunne få opprette fakturamottak likevel. Dette er det nå sperret for.
 • Anleggsregister: Inkluderer nå påkostinger ved uthenting av restverdi som skal avskrives (ved lineær avskriving)
 • Flere forbedringer på SAF-T eksport, blant annet:
  • Lagt inn utregning av moms pr linje. Tidligere utregnet kun på sum.
  • Fungerer bedre ved mange linjer med samme konto og mva-kode i samme bilag.
  • Automapping av kontoplan er lagt inn som et valg du får opp dersom du lagrer endringer på innstillingen i “SAF-T mapping” på Klient/System - Systeminnstillinger. Tidligere var dette kun tilgjengelig via første gangs bruk av SAF-T eksport.
  • Bankkonto og mva nummer blir med på eksportfilen når opplysningen er tilgjengelig i databasen.
  • Valutakode og -beløp fylles ut på transaksjonslinjen, i tillegg til kurs, om tilgjengelig.
  • Dato og periode håndteres nå riktig i eksportfilen v/ avvikende regnskapsår.

 

LØNN

 • *Rapport:
  • Avstemming arbeidsgiveravgift pr dim:
   • Inkluderer nå også Ansvar (dim3) og Område (dim4) i tillegg til Prosjekt (dim1) og Avdeling (dim2).
   • Rapportparameter valg av dimensjon for sortering virker
   • Sortering i rapporten ved klikk på kolonneoverskrifter virker
  • Kvartalsvis fraværsstatistikk - antall årsverk, fraværsprosent, fordelt på kvinner og menn er nå lagt inn igjen (falt ut med endringene gjort i forrige versjon).
  • Utbetalingsliste - lagt inn kid felt, som vises derom det er registrert kid i basen. Margene i rapporten er også utvidet.
 • Integritetssjekken ved sending av a-melding er utvidet til å også kontrollere at du har fyllt ut de feltene som er nye fra 2021.
 • Inntektsmelding:
  • Nye verdier for ytelse er lagt til: PleiepengerBarn og PleiepengerNaerstående
  • Nye verdier for begrunnelseForReduksjon-EllerIkkeUtbetalt er lagt til: FerieEllerAvspasering, IkkeFullStillingsandel og TidligereVirksomhet
  • AvtaltFerieListe utgår fra inntektsmeldingen for ytelsen Sykepenger, og er derfor fjernet.
  • AvtaltFerieListe utgår fra inntektsmeldingen for ytelsene omsorgspenger, opplæringspenger, (pleiepenger, ) pleiepenger barn og pleiepenger nærståande, og er derfor fjernet.
  • UtsettelseAvForeldrepengerListe utgår fra inntektsmeldingen for ytelsen Foreldrepenger, og er derfor fjernet.
  • GraderingForeldrepengerListe utgår fra inntektsmeldingen for ytelsen Foreldrepenger, og er derfor fjernet.

 

FAKTURA

 • Snittpris-feltet er lagt inn i salestracker/oversiktsbilde (ordre og fakturalinjer) igjen, etter å ha falt ut en periode
 • Dersom man huket av for “bruk pris fra hovedvare” (komponentvare) og valgte Ny basert på Tilbud, endret kunde og/eller rabattavtale, så ble prisene rekalkulert feil. Dette er nå rettet.
 • Rapport:
  • Blankettvelger: Om fokus er i "Fra" i utvalgsbildet og man trykker "TAB" så går fokus videre til “Til”.
  • Telleliste (stimulsoft) er justert for å ta med <undefined> lokasjon.
  • Varemottaksjournal - layout justering, større felt for bestillingsnr..
  • Omsetning leverandør kan nå sorteres på omsetning
  • Nye Tilbud/Ordre/Faktura blanketter - Fakturablankett 2021
 • Avgiftsmal - skrivefeil i infoboks er korrigert
 • Lager:
  • Nulltelling: Dersom du har lagt varer inn på Uspesifisert lokasjon, så vises dette i Nulltellingsvinduet, på lik linje som Uspesifisert lager.
  • Nullstille levering: støtter desimaler i antall lik leveringsfunksjonaliteten.
  • Ved endring av varenummer (fakturerer ordre) får brukeren spørsmål om linje skal utgå fra ordre eller stå igjen som rest (samme dialog som når man fjerner en linje som er hentet inn fra ordre). Ordrelinjen skal enten bli fjernet fra ordre eller ligge med uendret status (basert på brukervalg)
  • Fakturering av ordre: Ved inntasting av samme varenummer på nytt på en varelinje blir vareinformasjon oppdatert. Plukkid/kobling til ordrelinje blir ikke fjernet, dermed skal det ikke bli hengende reservasjoner lenger.
  • Om alle ordrelinjer blir fjernet/erstattet ved fakturering skal ikke ordre få status Del-fakturert
 • Bruk av påkrevde felt på varelinje førte til feilmelding ved overføring fra Tilbud til Ordre og Ordre til Faktura, da den slo inn på de autogenererte tekst (***) linjene. Dette er nå tatt høyde for.
 • Det er lagt inn smartsøk funksjonalitet i deres ref.-feltet i Tilbud/Ordre/Faktura og Bestilling.
 • Factoring: Kundefil er nå tilgjengelig i FactoNor formatet.
 • SMS - Haken for å lagre sms som en aktivitet huskes.
 • Varepakning:
  • Bestilling-/Varemottak tar nå hensyn til angitt enhet på samme måte som Tilbud/Ordre/Faktura.
  • Støtte for inntasting/scanning av EAN i Butikkdata og Tilbud/Ordre/Faktura, varen kobles med riktig pakningstype.
  • Standard Tilbud/Ordre/Faktura blanketter har fått lagt inn støtte for varepakning slik at antall og pris viser riktig i henhold til valgt pakning/enhet.
  • Butikkdata fått mer støtte for bruk av varepakning.
  • Smartsøk på pakninger i enhet-kolonnen.
  • Visning av enhet / enhetspris på kvittering (ikke A4 kvittering).
  • Det er lagt inn en del hjelpetekster og informasjon i fanen for registrering av varepakninger.
  • Støtte for varepakning ved lagertelling.
  • Det er ikke støtte for varepakning for komponentvarer.
 • Serienr.-feltet i Varemottak er utvidet til 25 tegn og er nå kompatibelt med bestilling.
 • Inkasso:
  • Lindorff inkasso - lagt inn støtte for bokstaver i saksnummer fra inkassoselskapet.
  • Altinninkasso er nå endret til Equity.
 • Nettbutikk:
  • Lagerbeholdning - XML er utvidet til å laste opp reserverte varer ved automatisk opplasting av lagerdata (via Uni24 synk-service)
  • Det er nå mulig å del-fakturere / del-kreditere faktura som er basert på en nettbutikkordre med reservert betaling (feil i 3.69 versjonen)
  • Rabatter med start-dato frem i tid lastes nå opp fra Uni til Web.
  • Dra/slipp muligheten i web kampanje oppsettet/hierarkiet er utbedret.
  • Nettbutikken får nå beskjed dersom en web kampanje slettes i Uni.
  • Publisering/av-publisering av varer og web kampanjer er utbedret.
  • “Last opp vare m/vedlegg” gir nå beskjed til nettbutikken dersom filer/bilder skal fjernes fra varen.

 

CONTRACTING

 • Prosjektordre - posteringer: Filteret er nå begrenser til valgt prosjekt. Dvs. det er nå mulig å endre søkekriteriet uten å få inn resultat utenfor aktuell prosjekt.
 • Endringer i kolonnebredde skal nå bli lagret i samtlige prosjektordre-faner.
 • Autofakt :
  • Støtte for nedlastning av filer med SFTP
  • Fakturavisning - ContractID- og Varetekst2-feltene er nå synlige.
 • Dersom du skal endre kundenummer på en ordre så får du opp en boks hvor du kan krysse av hvilke felt som ikke skal overskrives når kundenummer endres. Feltet Jobbeskrivelse er nå lagt inn her.
 • Det er nå mulig å vise/søke etter alle dimensjoner under Inngående faktura i Prosjektordre

 

UNI24

 • Prosjekter:
  • Utvidet med flere faste filter
  • Lagt til Netto sum kolonne