Klargjøring til årsavslutning i V3 Lønn og Regnskap


Kurset går gjennom avstemming og klargjøring til årsavslutning i Uni Økonomi V3 Regnskap og Lønn (desktop-versjonen).

Agenda Regnskap

 • Dokumentasjon av balansen og avstemminger
 • Merverdiavgift
 • Periodiseringer/avsetninger
 • Prosjektregnskap
 • Overgang til nytt år
 • Sjekkliste
 • Vanlige supportspørsmål og løsninger
 • Tips og triks

 

Agenda Lønn

 • Regler og satser for 2019
  • Kostgodtgjørelse
  • Naturalytelser
  • A-ordningen
 • Kontroll og avstemming av lønn
  • Avstemming mot a-ordningen
  • Avstemme aga og forskuddstrekk
  • Rapporter for feriepenger
  • (Avstemming mot regnskap blir gjenomgått i regnskapsdelen)
 • Nytt for 2020

Avstemming av regnskapet, nye og gamle hjelpemidler, rutinebeskrivelse, sammenstillingsoppgaver, åpne poster, satser.
Vanlige problemstillinger i årsavslutningen hentet fra kundesaker med løsning på disse.
Kursinnholdet vil bli oppdatert helt frem mot kurset for å være mest mulig oppdatert. Dette gjør at det kan være avvik/tillegg mellom agenda og faktisk innhold.

Dokumentasjon
Kursdokumentasjonen vil bli tilsendt pr e-post i forkant av kurset. Du må selv ta dette med.

Kursbevis
Du vil etter endt kursserie motta kursbevis med attestasjon på innold og gjennomføring. Som regnskapsfører teller kurset som 3 timer etterutdanningskurs innenfor Finansregnskap (1 time pr kurs), Skatt/avgift (1 time pr kurs) og annet (1 time pr kurs).
 
Pris og Rabatter
Prisen er 3 590,- pr deltaker pr kurs

Vi gir 20 % rabatt når det er flere deltakere fra samme kunde slik at deltaker 1 betaler fullt, men alle andre får rabatt.

Det er mulig å avbestille uten kostnad inntil 6 dager før kursdato. Faktura blir tilsendt og forfaller etter gjennomføring.

Lokasjon
Se oversikt over hvor vi holder årsavslutningskursene våre.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst innen en uke før kursstart dersom det er for lite påmelding.