Lønn årsavslutning 2018


Dette heldagskurset passer for deg som vil bli oppdatert på endringer og de viktigste utfordringene innenfor lønnsområdet, alt med visning av hvordan løse disse i Uni Lønn, spesielt knyttet til lønnsåret 2018.

Gjennomfører du Lønn årsavslutning 2018 får du med deg de viktigste endringene i lover og regler, nytt i praktiseringen av disse, samtidig som du lærer hvordan du løser oppgavene i Uni Lønn. Alt på 1 dag.

Kursserien blir gjennomført med våre beste kundekonsulenter som foredragsholdere og kurset er fullt av eksempler og løsninger på problemstillinger fra våre kunder. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis med oppdateringstimer og bevis for opparbeidet kompetanse.

Agenda:

Nye regler for 2018

  • Diettregler
  • Reiser
  • Satser

GDPR i Uni

Nytt fra a-ordningen

Kontroll og avstemming av lønn

  • Årsoppgave for inntektsmottakere
  • A-melding
  • Regnskap og Lønn

Nyheter og satser 2019

  • Naturalytelser
  • Sykepenger/foreldrepenger
  • Statsbudsjettet 2019

Andre nyheter

Uni Economy

Kursinnholdet vil bli oppdatert helt frem mot kurset, for å være mest mulig oppdatert. Slik at litt avvik/tillegg i forhold til faktisk innhold kan forekomme.
 

Kursbevis

Du vil etter endt kursserie motta kursbevis, med attestasjon på innhold og gjennomføring. Som regnskapsfører teller hvert av kursene som 6 timer etterutdanningskurs innenfor Finansregnskap (2 timer pr kurs), Skatt/avgift (2,5 timer pr kurs) og Annet (1,5 timer pr kurs)

 

Pris og rabatter:
Kr 3 590,- +mva per deltaker pr kurs.
Vi gir 20% rabatt når det er flere deltaker fra samme kunde.

Slik at deltaker 1 betaler fullt, mens alle andre får rabatt. Dette gjelder også i kombinasjon med årsavslutning Regnskap 2017. Er man bare en deltaker fra ditt firma får du likevel 20 % rabatt på det ene, hvis du deltar på begge årsavslutningskursene våre.

Lokasjon:
Se oversikt over hvor vi holder årsavslutningskursene våre.