Regnskap årsavslutning 2018


Vi gjentar vårt populære årsavslutningskurs i regnskap med oppdateringer på regelverk, samt visning av hvordan vi har løst i Uni Økonomi.

Vi gjentar vårt populære årsavslutningskurs i regnskap med oppdateringer på regelverk, samt visning av hvordan vi har løst i Uni Økonomi.

Årsavslutning Regnskap 2018. 

 • Forberedelser til årsoppgjøret
 • Sjekkpunkter i systemet
 • Kontroll og avstemming av regnskapet
 • Krav til dokumentasjon
 • GDPR
 • Ny kasselov
 • Automatikk i Uni Økonomi V3
 • Hemmeligheten ligger i flyten
 • Autobank
 • Traveltext
 • Fakturamottak
 • Uni Economy

Vi oppdaterer deg på de viktigste endringene. Avstemming av regnskapet, nye og gamle hjelpemidler, rutinebeskrivelse, sammenstillingsoppgaver, åpne poster, satser.
Vanlige problemstillinger i årsavslutningen hentet fra kundesaker, løsning på disse.

Kursinnholdet vil bli oppdatert helt frem mot kurset, for å være mest mulig oppdatert. Slik at litt avvik/tillegg i forhold til faktisk innhold kan forekomme.

 

Kursbevis
Du vil etter endt kursserie motta kursbevis, med attestasjon på innhold og gjennomføring. Som regnskapsfører teller hvert av kursene som 6 timer etterutdanningskurs innenfor Finansregnskap (3 timer pr kurs), Skatt/avgift (1,5 timer pr kurs) og annet (1,5 timer pr kurs).

 

Pris og rabatter:
kr 3 590,- per deltaker pr kurs.
Vi gir 20% rabatt når det er flere deltaker fra samme kunde.

Slik at deltaker 1 betaler fullt, mens alle de andre får rabatt. Dette gjelder også i kombinasjon med årsavslutning Lønn. Er man bare en deltaker fra ditt firma får du likevel 20 % rabatt på det ene, hvis du deltar på begge årsavslutningskursene våre.

Lokasjon:
Se oversikt over hvor vi holder årsavslutningskursene våre.