Tips for Årsavslutning Lønn


Vi tar i dette webkurset utgangspunkt at vi er i januar og man har en rekke forhold som skal kontrolleres, avstemmes og kanskje gjøre endringer i, før lønnsåret 2015 kan avsluttes.

Rapporter du bør hente og hvordan du avstemmer de innberettede beløpene, avstemming pr beskrivelse og vi ser på avstemming av arbeidsgiveravgift.

Den nye oppgaven til inntektsmottaker som snart skal sendes ut blir også gjennomgått. Vi er også innom viktige endringer som du må forholde deg til for registreringene i det nye lønnsåret.