Tips for Årsavslutning Regnskap


Nå i den travleste årsoppgjørsperioden tilbyr vi dette 1-timers webkurset med viktige momenter i regnskapsavslutningen for 2015.

Kurset er praktisk rettet og innholder emner som sjekkliste for årsavslutningen, nødvendige kontroller, hvordan finne og korrigere differanser, pålagte avstemminger.

Vi er også innom kontroller og rettinger før siste momskjøring for 2015, bilagsføring i overgangen mellom 2015 og 2016, momenter ved opprettelse av nytt år, samt at vi er innom den nye rutinen for rapportering av utbetalinger til næringsdrivende for 2015.