Ny skattemelding for mva fra 1. januar 2017


Momsoppgjøret i Uni Økonomi får ganske store endringer fra nyttår for å tilpasses den nye skattemeldingen for MVA. Vi gjennomgår i dette kurset de nye reglene, viser de nye momskodene, viser overgangen mellom nytt og gammelt oppgjør . . .

Fra nyttår blir dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattet av en ny skattemelding for merverdiavgift. Det blir innført flere nye momskoder, meldingen blir utvidet til å inneholde 19 poster mot dagens 11.

På kurset viser vi hvordan de nye reglene for merverdiavgift ved innførsel skal håndteres.

Uni Økonomi vil bli utvidet med nye momskoder som skal brukes fra 1. januar. Disse er tilpasset den nye meldingen og de er laget i samsvar med den nye standarden for momskoder som myndighetene planlegger å innføre fra nyttår. Kursdeltakerne får innføring i bruk av disse.

Kurset gir deg en grundig innføring i de nye reglene. Vi har med oss den nye, upubliserte versjonen av Uni Økonomi, slik den foreligger på kurstidspunktet, og viser hvordan dette skal gjennomføres i Uni Økonomi. Kurset inneholder en rekke praktiske føringseksempler og vi vil legge vekt på hvordan du kan forberede overgangen mellom ny og gammel melding.

Pris: Kr 2 290,-. 

Rabatt: Dersom flere deltar fra samme firma får deltaker 2 og oppover 15% rabatt (gjelder denne kursserien)

Kursbevis og autorisasjon: Alle deltakere får kursbevis og kurset gir 4 timer oppdatering.

Servering: Det blir korte pauser under kurset med enkel servering, kaffe, te, isvann, baguette eller lignende