Håndtering av Inngående faktura


Kurset for deg som øsnker å optimalisere bedriftens håndtering av Inngående faktura Vi tar i dette kurset for oss håndtering av inngående faktura gjennom vårt "gamle" fakturamottak. Vi viser effektive prosesser for å motta og arbeide med faktura, foredele, tildele, bokføre og ikke minst hvordan dokumentene gjøres tilgjengelig i etterkant.