Introduksjon til Uni Economy API


Målgruppe: Tekniske ressurser
Språk: Denne opplæringsvideoen er på engelsk
Webinaret er gjort tilgjengelig i form av video, som du finner her.

Læringsmål:
-Få forståelse av Uni Economy økosystem
-Få nok info til å starte å teste apiet
-Få oversikt moduler i Uni Economy
-Få ideer til mulige integrasjoner