Webinar: Fakturamottak - Uni24 dokument - Fakturagodkjenning


Webinar for deg som ønsker å forbedre flyten for inngående faktura. Vi viser hvordan Uni Økonomi er bygget opp for å deres bedrft flyt i prosessene og hvordan vi kan skreddersy dette til deres behov.

Innholdet i Webinaret tar sikte på å gi deltakerne en helhetsforståelse hvor hvordan prosessen med inngående faktura kan håndteres

Vi viser blant annet:

  • Ulike muligheter til å motta fakura
  • Oppsett og håndtering av inngående faktura, men OCR tolkning, postering, søk og historikk
  • Fakturagodkjenning for attestanter