Lønns-ABC 2015

Skattetaten og Oslo Kemnerkontor har laget dette årlige oppslagsverket for lønnsåret 2015 også. Det er ikke like grundig som tidligere år, men det inneholder likevel gode artikler om de mest sentrale emnene i lønn og innrapporteringene knyttet til disse. Her er oppdaterte artikler om emner som . . . . . . .

 . . . .  som innberetning av telefon, ekomtjenester, sjablongregel, og info om korrekt oppsett på lønnsart mot a-ordningen.

Vi burde nok ha lagt ut denne informasjonen tidligere, men når vi har sjekket ABC-en tidligere har den enten vært under utarbeiding eller virket ufullstendig.

Lønns-ABC 2015.jpg