MVA 6. termin, frist 10. februar

Onsdag 10. februar er frist for levering og ev. betaling av moms for 6. termin 2015. Fristen er ved midnatt, ved overgangen til torsdag. Siden dette er siste mva-oppgjør for regnskapsåret 2015 kan det være lurt å ta en ekstra sjekk før du sender . . . . . . .

.  .  .  inn oppgaven. Har du årsterminoppgave er fristen først 10. mars. Kommer du inn under reglene for primærnæring, har oppgaven RF-0004, er fristen 10. april.

Sjekk at alle tidligere mva terminer er kjørt i Uni Regnskap (periodiske rutiner - mva oppgjør). Terminene er angitt som omsetning til og med termin. Eksempelvis tilsvarer Periode 1-2, 1. termin osv. Pass på at alle terminer har en kjøring med status Kjørt. Er du usikker på dine egne rutiner, eller ikke har ordnet alle mva oppgjørene i 2015 selv, anbefaler vi at du sjekker at innrapporteringene og betalingene er i samsvar med oppgavene i Uni Regnskap.

Vi anbefaler også at du starter innleveringen med å kjøre Prøve, og sjekker innholdet her. Har du en halvtime ledig anbefaler vi også at du tar denne sjekken, siden dette er siste oppgjøret for 2015: Åpne Regnskap 2015, Forespørsel bilag, spør etter bilagsnummer større eller lik 0, konto mindre eller lik 9999, søk, klikk deretter på kolonneoverskriften for Konto. Gjerne slik at transaksjonene blir sortert fra topp til bunn, se eksempel under.

Forspørsel bilag

Ved å sortere slik ser du raskt slurvefeil, feilvurderinger som er gjort gjennom året. Vær spesielt obs på kontoer med blanding av momskodebruk, slik som typisk konto 7790 i eksemplet over. Ser du litt på teksten også, kan du raskt avdekke bilag som bør sjekkes. I eksemplet over ser bilag 176 mistenkelig ut. Her bør det sjekkes om det faktisk er mva på denne garantiprovisjonen ( noe det sannsynligvis ikke er :) ).

Finner du feil korrigerer du bilaget og korreksjonen kommer med på året 2015, og man slipper korreksjonsposter osv. Er det store feil man oppdager blir det selvsagt en vurdering om man skal sende ny oppgave for den terminen det gjelder, denne diskusjonen kan være greitt å ta sammen med revisor eller den du bruker ved slike vurderinger.

Lykke til !

Artikkel om avstemme mva i Uni Regnskap