Nye kontoplaner fra 1.januar 2017?

Sticos skriver at det etter all sannsynlighet blir pliktig å kunne rapportere regnskapsdata etter en standard tosifret kontoplan fra neste nyttår. For deg som bruker NS4102 og Uni Økonomi vil det sannsynligvis gå stort sett av seg selv.

Dette er en del av SAF-T, et tilpasset standard xml-format for regnskapsdata, som mange av de største programleverandørene av økonomiprogram i Norge kommer til å støtte, også vi i Uni Micro AS . . . . . 

Du som bruker av et økonomiprogram vil kunne ha nytte av SAF-T formatet ved å kunne flytte historiske data fra ditt gamle system til ditt nye, flytte data fra regnskapssystemer til årsoppgjørs- og skattesystemer, til analysesystemer og andre rådgivningssystemer.

Standarden vil bli forskriftsfestet slik at bokføringspliktige (altså sannsynligvis med unntak for de som har under 600 bilag i året),  må kunne eksportere data i SAF-T-formatet. 

Kontoplanen vil være i en tosifret versjon og i en firesifret versjon, men det er den tosifrede versjonen som blir lovpålagt. Begge har samme oppbygging som NS 4102, men vil sannsynligvis medføre en god del tilpasninger for de fleste bokføringspliktige, da det ikke tidligere har eksistert en standard firesifret kontoplan (NS 4102 har tre siffer).

Les Sticos sin artikkel:                                                   Les mer om SAF-T:  Sticos          SAF-T