Nytt i selvangivelsen for 2015

Du har sikkert fått tilbud om "hundre" lenker til nettsider som hjelper deg med årets selvangivelse for lønnstakere. Men kanskje har du ikke funnet så mange som viser hva som faktisk er nytt i årets selvangivelse.

 

Årets selvangivelse inneholder nemlig få nyheter som gjelder mange skatteytere. De fleste av oss trenger bare vite om disse 5:

Mange blir berørt av disse 5 endringene:

  • Post 4.3.2.   Likningsverdi på sekundærbolig. Prosentsatsen ved beregningen av ligningsverdi for sekundærbolig er økt til 70 prosent (før 60), noe som kan gi økt formueskatt.
  • Post 4.3.5.   Satsen på næringseiendom økes til 84 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi.
  • Post 3.3.7.   Gaver til frivillige organisasjoner. Maksimalt fradrag for gave økes til kr 20 000 (før 16 800).
  • Post 3.2.8.   Fradrag for reise, hjem-arbeidssted. Bunnfradraget er økt til kr 16 000 (kr 15 000 i 2014). Du trenger ikke sende dokumentasjon på utgiftene uten at du blir bedt om det. Bergen fradraget ditt her.
  • Rettledning til postene vil du finne her. Nytt i 2015 er at rettledning i pdf finnes ikke lengre.

________________________________________________________________

Noen blir berørt av disse

Årets selvangivelse inneholder noen nye poster som ikke har vært tidligere. 3 av disse er knyttet til uførereformen:

Legg merke til at fra 2015 vil uføre ikke lenger omfattes av reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.

Årets selvangivelse innholder også en ny post for kundeutbytte fra Gjensidige og andre.

EXT. Handler du med finansielle instrumenter (Oslo Børs/Verdipapirsentralen) har du fått disse 3 nye postene å forholde deg til: 3.1.13, 3.3.13 og 4.1.10

________________________________________________________________

 

Da er det ikke mer. Her finner du lenke til Skatteetatens info om årets nyheter, som er utgangspunkt for denne artikkelen.

Logg deg på selvangivelsen her.

1 av 4 skatteytere sliter med å logge seg inn på riktig plass for å se og endre selvangivelsen. Bruker du denne lenka kommer du direkte inn på selvangivelsen etter pålogging.

Lykke til !  :)

Selvangivelsen 2015, lørdag