Onsdag 31. august, husk å levere omsetningsoppgaven

Ved utgangen av onsdagen utløper fristen for levering og betaling av omsetningsoppgaven for 3. termin. Normalt forfaller mva-terminene 1 måned og 10 dager etter utløpet av en termin, men pga sommerferien er 3. termin, mai-juni, varig flyttet til 31. august.

Åpne Periodiske rutiner i Regnskap, sjekk at rutinen står på "Periode 5-6", kjør Prøve, sjekk tallene du får vist. Deretter velger du Periodeavslutning og Eksporter til Altinn. Avslutt ved å logge inn i Altinn og signer og lever oppgaven. Skriv ut kvitteringen med kid og betalingsopplysninger.

Du kan samtidig gjerne slette den tomme oppgaven som skatteetaten tidligere har opprettet inne i Altinn. Den trengs ikke når du eksporterer oppgaven fra Uni Økonomi. 

Eksempel: 

Omsetningsoppgave, termin 3.jpg

LYKKE TIL !