Overgang til tomånederstermin, MVA

Har din bedrift årsterminoppgave i dag men ønsker overgang til tomåneders-terminer, er søknadsfristen 1. desember 2015, for at dette skal få virkning fra kommende nyttår.

 

Årsaken til at man skulle ønske en slik overgang kan være at man går . . . . .

. . .  inn i en periode med  store investeringer og man vet at man skal ha merverdiavgift tilbake. Det kan også være begrunnet i ønske om å være mer ajour med betalingen av moms, eller at man vet man likevel snart passerer 1 million i årsomsetning og at det kan være praktisk å ta denne endringen nå fra nyttår.

Søknaden skal sendes skattekontoret. Vær oppmerksom på at endringen gjelder for minst 2 år, før du kan søke om å gå tilbake til årsoppgave.

Her kan du lese Skatteetatens informasjon.

årstermin mva.jpg