Uni varesync

Løsning for å oppdatere vareregisteret fra en egen vareklient mot hovedklienten.

Formålet med denne løsningen er for å kunne holde vareregisteret på et minimum i driftsklienten (kun varer en omsetter feks), og importere nye varer en har bruk for fra den andre klienten. Vareklienten brukes derfor til varefil-import og oppsett av leverandørknytning og EAN.

Bestill her