Praktisk styrearbeid - generalforsamling

Vi går nå snart inn i sesongen for årsregnskap, styremøte, innkalling til generalforsamling, gjennomføring av generalforsamling og for mange bedrifter skal en del av dette rapporteres til Brønnøysundregistrene.Tjenesten "Starte og drive bedrift" på altinn-portalen har en rekke guider og dokumentmaler som er praktiske å bruke.

Guiden "Praktisk styrearbeid" gir . . . . . . 

Guiden "Praktisk styrearbeid" gir opplysninger om krav til arbeidsmåte, etablering, styrets ansvar og oppgaver, samt gode råd for styrearbeid. Du finner lenker til dokumentmaler som protokoll for styremøte og innkalling til generalforsamlig. Starte og drive bedrift har også eksempel på protokoll for selve generalforsamlingen, du finner lenke til paragraf 6 i aksjeloven som du ofte trenger for å avklare ledelsens ansvar, inkl styremedlemer, regler for styreprotokoll, valg mm.

Lenker knyttet til emnet:

 

Praktisk styrearbeid