Regelendringer fra 1. januar 2016

Fra nyttår gjelder en rekke endringer i regler og satser som kan være viktig for deg å være klar over. Mange av disse er knyttet til Statsbudsjettet for 2016 som først ble vedtatt like før jul, og noen tilpasninger til disse blir derfor laget først nå.

 

Lav sats for mva økes til 10%, selskapsskatten senkes til 25%, deler av kjøregodtgjørelsen kan være skattepliktig, nye regler for privat bruk av yrkesbil . . . . 

Her presenter vi noen viktige endringer, samt at du finner lenker til mer fullstendige artikler.

  • 10% gjelder som ny lav sats, merverdiavgift. Den lave satsen øker altså med 2% fra 01.01.2016. I Uni kan du manuelt legge inn den nye satsen i Klient/System, Systeminnstillinger, etter at du har opprettet året 2016. Pass på at du bare endrer i året 2016. Uni har årsbaser på dette området og takler fint at du har 10% i 2016 og 8% i 2015.
     Regnskap, faktura 01.01.2016 Les mer Uni Micro 

 

  • Bilgodtgjørelse over kr 3,80 pr km blir skattepliktig 01.01.2016. Statens satser for reiser for de første 10 000 km vil fortsatt være kr 4,10 pr km. Dermed oppstår det dessverre et gap på kr 0,30 pr kilometer som blir skattepliktig og skal beregnes arbeidsgiveravgift av. Har man avtale om å betale de ansatte etter statens satser må man altså splitte i en skattefri del og en skattepliktig del. Vi planlegger å komme med mer informasjon om dette i januar.
     Lønn 01.01.2016 Les mer Infotjenester
  • Fordelsbeskatningen av yrkesbiler, klasse 2, endres fra nyttår. Her kan man nå velge mellom 2 metoder. For sjablongregelen innføres et bunnfradrag på inntil kr 150 000 i beregningsgrunnlaget, dette for å ta hensyn til at yrkesbilen er mindre egnet til privat bruk enn vanlige firmabiler. Alternativt kan man bruke individuell verdsettelse, som forutsetter elektronisk kjørebok. Reglene om skattefri sporadisk bruk av arbeidsgivers bil gjøres enklere. Les mer i lenken under.
     Lønn 01.01.2016 Les mer Infotjenester
  • Arbeidsgiveravgift. Særregelen som kunne gi bedrifter med ambulerende virksomhet lavere aga-sats, oppheves fra nyttår. Til nå har disse reglene virket slik at bedrifter som eksempelvis er i høyeste aga-sone, kan slipp med å betale den lavere satsen som gjelder der arbeidet utføres, og på den måten har man konkurrert med mer like betingelser uansett hvor hovedkontoret er lokalisert. Dessverre virker endringen bare den en veien; er bedriften lokalisert i område med redusert sats, og arbeider inn i område med høyere sats må man fremdeles betale denne høyere satsen. Endringen er gjort som en følge av brev fra ESA. Norge har et berettiget håp om kunne få de gamle reglene tilbake, men at dette i tilfelle ligger et år frem i tid.
     Lønn 01.01.2016 Les mer PwC
  • Frivillige organisasjoner. Her er flere endringer knyttet til beløpsgrenser og lønn. Lønnsoppgavplikten økes til kr 10 000 (før 8 000), plikten til å betale arbeidsgiveravgift heves til kr 550 000 (før 500 000) for organisasjonens totale lønnsutgifter og til kr 55 000 per ansatt. Det vi si at det er nok å passere en av disse grensene for at plikten oppstår. Fradragsgrensen for gaver du gir til frivillige organisasjoner økes også, den blir kr 25 000 i 2016 (før 20 000). Bare gaver på minst kr 500,- per organisasjon (i løpet av året) teller. Under finner du alle godkjente organisasjoner.
     Lønn 01.01.2016 Les mer Skatteetaten
  • Selskapsskatten for bedrifter senkes til 25%. Den senkes dermed med 2 prosent fra 2016. Aksjeselskaper og upersonlige skatteytere er egne skattesubjekter og betaler skatten etterskuddsvis, dvs i løpet av året etter inntektsåret, slik at endringen vil ikke merkes ennå. Regjeringen planlegger å fortsette å redusere selskapsskatten og har som mål at denne skal bli 22% i 2018.
     Regnskap 01.01.2016 Les mer Regjeringen
  • Utbytte før nyttår. Som vi har omtalt tidligere er det en viss skattemessig besparelse i å gjennomføre utbytte i 2015 i stedet for i 2016, hvis man kan velge. Du synes kanskje dette er rart siden skatten for alminnelig inntekt er satt ned med 2 prosentpoeng. Men det skyldes at man har vedtatt en spesiell oppjusteringsfaktor på 1,15 på utbytte som gjør at skatten for utbytte øker til 28,75 % (25%*1,15), mens den er 27% i 2015. Det er nok at beslutningen om utbytte er gjort før nyttår. Les mer i lenken under.
     Regnskap 01.01.2016 Les mer Dagbladet

 


Nyttige andre lenker:
 

Regelendringer fra 01.01.2016 Les mer Regjeringen
       
Skattesatser 2016      
       
Avgiftssatser 2016      
       

 

GODT NYTTÅR til alle våre kunder !

statsbudsjettet2016_800x450.jpg