Siste frist for ordinær generalforsamling er tirsdag 30. juni.

Tirsdag i neste uke er siste dag innenfor fristen for å avholde generalforsamling i aksjeselskaper. En måned etter at generalforsamlingen er holdt, skal årsberetning, årsregnskap og eventuell revisorberetning sendes til Brønnøysundregistrene. Fristen på en måned er hjemlet i regnskapsloven, men denne blir litt uthulet av fristen for å unngå gebyr, denne er 31. august.

Kjenner du til reglene for forenklet generalforsamling?

Disse kom ved endring i aksjelovgivningen fra 1. juli 2013 og er praktisk for små aksjeselskap med få aksjonærer. Forutsatt enighet blant aksjonærene kan man avholde generalforsamling på sparket, uten å overholde innkallingsfristen, uten å ha fysisk møte. Skype, telefon eller annen elektronisk kommunikasjon er ok. Husk å dokumentere tilstrekkelig, les mer her.

Reglene for forenklet generalforsamling er ikke begrenset til bare å gjelde for små selskap, men er kanskje mest praktisk der.

Nyttig tilleggsinfo:

5-7. Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling (aksjeloven)
Protokoll for generalforsamling (dokumentmal)
Tid for generalforsamling, artikkel av advokat/partner Frode Heggdal Larsen, hegnar.no

elektronisk-generalforsamling.png