Skatteinfo nr 3 2016 og ny momsoppgave fra 1. januar 2017

Legg merke til artikkel om "Merverdiavgift - Viktige endringer i 2017", denne er viktig for alle som er momsregistrerte. Det vil komme en helt ny momsoppgave fra 1. januar 2017, der viktigste endringene er knyttet til at innkrevingen for mva ved innførsel blir flyttet til Skatteetaten og til omsetningsoppgaven.

 

Du vil måtte bruke denne nye oppgaven, enten du importerer varer eller ikke. Nederst i denne artikkelen har vi lagt ved Skatteetaten sin foreløpige utforming av oppgaven . . . . . 

Når det gjelder privatpersoner  og firmaer som ikke er momsregistrert, er det ikke særlige endringer, selv om det formelle ansvaret for innkrevingen blir flyttet fra Tolletaten til Skatteetaten.

 

Skatteinfo nr 3.jpg

______________________________________________________

Forslag til utforming av ny momsoppgave.

Ny momsoppgave, mva

___________________________________________________________