Butikk

Når du driver butikk er det avgjørende for din suksess at du vet hvem du selger til, hva du selger og når du selger. Med Uni Butikkdata får du et kraftig redskap som gir deg full kontroll på den viktigste verdien og ressursen du har, nemlig kundene dine. I tillegg får du totaloversikt på alt fra innkjøp og varelager, til regnskap og salg. 

Uni Butikkdata er en modul som er sømløst integrert i Uni Økonomi. Det betyr at du får en arbeidsflyt som er effektiv og enkel, samtidig som systemet er funksjonsrikt og brukervennlig. 

Vi har laget en produkterklært versjon av Uni Butikkdata som er tilpasset de nye forskriftene som ble gjeldende fra 01.01.19, slik at du som kunde kan være trygg på at alle data blir logget og tatt vare på slik de skal.

Det automatiske butikkdatasystemet

Noe av det viktigste du kan gjøre for butikken din er å sikre gode rutiner for dataene som hjelper deg å spare tid slik at du får gjort det du skal. Det får du med Uni Butikkdata.

Uni Butikkdata gir deg oversikten og kontrollen i butikken din: Du kan håndtere kontant- og kredittsalg, og regnskapet, varelageret og prosjektene dine er alltid oppdatert. I tillegg blir kundestatistikkene dine vedlikeholdt. Og alt skjer automatisk.

Ferdig integrerte butikkdataløsninger

Dersom du allerede har Uni Regnskap og lagerfunksjonen/Uni Faktura, er Uni Butikkdata ferdig integrert mot disse. Det gir deg mange fordeler: Hverdagen din blir enklere når du har ett varelager, ett vare- og kunderegister, én felles rabattmatrise for kundene dine og samtlige prosjekter tilgjengelig i alle moduler. 

Med Uni Økonomi og Uni Butikkdata kan du også tilpasse kassen slik du selv ønsker. Du kan få både Windows-versjon med enkel og avansert visning, og touchkasse. Det betyr at du kan fakturere ut ordre, overføre til ordre, arbeide mot faste kunder eller selge enkeltprodukter - alt ettersom hvordan det passer deg og kundene dine best.
Butikkdata
Du kan få både Windows-versjon med enkel og avansert visning, og touchkasse.

Rapporter, analyser og oversikter

I Uni Butikkdata får du en omfattende salgsanalyse, som gir deg totaloversikt og detaljkunnskap som du også kan sammenligne med budsjett og tidligere år. I tillegg kommer Uni Butikkdata med en rekke rapporter og oversikter som gir deg data på beste selger, salg per time, hva det selges mest av og hva det selges minst av.

For at du skal få det beste utbyttet og utnyttet alle mulighetene Uni Butikkdata gir, anbefaler vi deg og de som skal bruke løsningen å ta et kurs. Vi tilrettelegger og skreddersyr selvsagt kurset for dere.

Med Uni Økonomi og Uni Butikkdata får du et trygt system som sikrer at alt i butikken din til enhver tid er oppdatert, samtidig som du får muligheten til å utføre salg, gjøre innkjøp og styre varelogistikken på en 100 prosent oversiktlig måte.

Med Uni Butikkdata får du

  • Integrasjon med Uni Regnskap og Uni Faktura
  • Full kontroll på kreditt- og kontantsalg
  • Totaloversikt på kundehistorikk, rabattmatrise og varelager
  • Rapporter, analyser og oversikter av butikkdata
  • En butikk som alltid er oppdatert

Produkterklæring for godkjent kassesystem

Se hvem som er produkterklært her på Skatteetaten sine sider.

Produkterklæring for godkjent kassesystem.jpg

Se også

Prosjektstyring
Prosjektstyring
Les mer
Fakturering og oppfølging
Fakturering og oppfølging
Les mer
Lønn og Personal
Lønn og Personal
Les mer
Innkjøp - Logistikk
Innkjøp - Logistikk
Les mer
CRM
CRM
Les mer
Timefangst
Timefangst
Les mer
Regnskap
Regnskap
Les mer
Uni Økonomi Byrå
Uni Økonomi Byrå
Les mer
Reise og utlegg
Reise og utlegg
Les mer