Meny

Oppdatert informasjon: Du skal ikke redusere aga-sats i lønnssystemet

A-ordningen har informert alle lønnssystemer om at beregning og rapportering av arbeidsgiveravgift skal skje med vanlig sats. ...

Som en del av tiltakspakken er det sagt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4% i to måneder.

A-ordningen har delt denne informasjonen med alle lønnssystemer:

«Vi vil presiserer at a-meldingen skal rapporteres som tidligere. Det vil si at opplysningspliktig beregner etter vanlige prosentsatser og rapporterer arbeidsgiveravgift som før.
De som allerede har sendt a-melding for mars, trenger heller ikke foreta seg noe.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle denne informasjonen ut i kanalene dere bruker mot deres kunder.

Når vi har mer informasjon om krisetiltakene og hvordan de praktisk skal gjennomføres, gir vi dere informasjon.»

 

Vi vil komme med mer informasjon så snart vi vet mer.