Hvordan kan våre
konsulenter hjelpe deg?

Konsulent

Effektivisering  knyttet til  IT kan gi store økonomiske og organisatoriske gevinster. Erfaringsmessig er det et stort forbedringspotensiale ved bedre utnyttelse av eksisterende eller nye IT-systemer, også økonomisystemer. Er de etablere rutinene de mest effektive og fungerer de? Kan nye funksjoner tas i bruk for å effektivisere prosesser? Gir systemet deg de data og rapportering slik du ønsker? Hvordan kan våre konsulenter hjelp deg?

Vi har dyktige feltkonsulenter med bred erfaring som raskt kan sette seg inn i hvordan din bedrift jobber og bistå med å videreutvikle og effektivisere bruken av Uni Økonomi i hverdagen. Vi kan hjelpe deg med å sy sammen og konsolidere data, enten i egne rapporter eller ved bruk av excel mot databasen.

Hva vi leverer

 • Innføring i bruk av økonomisystemet
 • Parametersetting og oppsett
 • Veiledning i arbeidsflyt
 • Arbeidsflyt og Rutiner
 • Konvertering av data
 • Import/eksport og konvertering av data
 • Tilpasninger av rapporter og blanketter
 • Regnskapsrådgivning og rapportering
 • Forprosjekter og prosjektledelse
 • mm…

Hvorfor bør man investere i konsulentbistand?

 • Komme raskt i gang med sitt nye økonomisystem, og med et godt og riktig utgangspunkt. Konfigurert i forhold til din bedrift sine behov.
 • Benytte anledningen til å evaluere bedriftens arbeidsprosesser ved overgang til nytt system. Er de etablere rutinene de mest effektive, eller vil de bli enda bedre i kombinasjon med økonomisystemet? Kan nye funksjoner tas i bruk for å effektivisere prosesser?
 • Kompliserte arbeidsprosesser krever grundigere gjennomgang og evaluering. Vi kan gi gode råd basert på mange års erfaring.
 • Overgangen til et nytt økonomisystem er en dynamisk prosess hvor det er en klar fordel å ha en konsulent til å guide i startfasen. 

Slik jobber vi

slikjobbervi.png


Prosjektleder

I større leveranser så har vi alltid en prosjektleder som tar hånd om prosjektet fra start til mål. Dette er viktig både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen. Prosjektlederen lager en leveranseplan, holder statusmøter med deg som kunde og er et felles kontaktpunkt. I store prosjekter er dette helt nødvendig da flere ulike avdelinger er involvert – feltkonsulenter, skredderteam og tredjepartsleverandører.  Prosjektlederen har oversikt på rammer for avsatt tid, kostnader og ressursbruk. 

Skreddersøm

Vi tilbyr også skreddersøm. Kompetansesenteret i Uni Micro består av konsulenter med høy faglig kompetanse og allsidig bakgrunn. De som påtar seg skreddersømoppdrag har også lang fartstid som konsulent i Uni Micro. Noen av dem jobber fulltid med å skreddersy økonomisystemet i tråd med kundenes behov. 

Hvis du føler at systemet mangler funksjoner som er viktige for deg, kan vi tilpasse løsninger for din bedrift. Savner du en konkret funksjon som vil gjøre arbeidshverdagen din enklere, en integrasjon mot et annet system eller en rapport som kan gi deg tall og layout satt opp etter dine preferanser? Våre konsulenter kan hjelpe deg!

Vi har samlet de beste løsningene i en egen nettbutikk: http://nettbutikk.unimicro.no  

Kartleggingstime

Bruker du Uni Økonomi i dag og er usikker på effektiviteten? Eller har du spørsmål om tilpasningsmulighetene? 

Vi tilbyr en kartleggingstime hvor vi ser på bruk av funksjoner og rutiner, samt foreslår endringer i forhold til deres moduler og bransje. Mer informasjon om kartleggingstime.