Meny

To viktige meldinger til deg som kjører lønn og leverer a-melding

Her er to viktige meldinger fra Skatteetaten/A-ordningen. ...

1) Utsatt frist for betaling av aga 3.termin (mai/juni) - du får redusert krav tilsendt før forfall

Fristen for å betale arbeidsgiveravgift for 3.termin er utsatt til 15. oktober. Du bør avvente med å betale.

Forskuddstrekk betales som før 

Et av korona-tiltakene er redusert arbeidsgiveravgift for 3.termin (mai og juni) 2020 med 4%. Du skal levere a-melding på vanlig måte, innen fristen, og med de vanlige satsene.

Skatteetaten vil beregne hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør, ut fra hvilket grunnlag du har rapportert i a-meldingene for mai og juni, og så sende krav til arbeidsgivere innen betalingsfristen. Du bør altså betale beløpet i dette kravet, og ikke beløpet i tilbakemeldingen.

Dersom du alt har betalt skal Skatteetaten finne en ordning for tilbakebetaling av det som du har betalt for mye, men den ordningen er ikke klar ennå.

For foretak som hører hjemme i sone 5 eller på Svalbard trenger skatteetaten foretakets kontonummer for å kunne utbetale tilskuddet. Registrer kontonummer på www.skatteetaten.no/endrekonto

 

OBS! Fristen for betaling av forskuddstrekk er ikke utsatt!

 

 

2) Juridisk enhet/hovedorganisasjonsnummer på stillinger blir avvist i a-melding fra periode 10-2020

Organisasjonsnummeret til firmaet blir kalt Juridisk enhet i a-ordningen. Enhver juridisk enhet som har ansatte har i tillegg ett eller flere virksomhetsnummer, eller underorganisasjonsnummer.

For stillinger med arbeidsforholdstype «Ordinært arbeidsforhold», «Maritimt arbeidsforhold» eller «Frilanser» er det fra 2020 påkrevd å benytte virksomhetsnummer på stillingene. Dette registreres i feltet Lokalisering under Stillinger:

1_lokalisering.jpg 

Per i dag får du retningslinje-avvik dersom du leverer med juridisk enhet på stillingene, men fra a-meldingen for oktober vil hele a-meldingen bli avvist.

Se på tilbakemeldingen for siste a-melding og kontroller om du får Retningslinje-avvik (gul farge i oversiktsvisningen av tilbakemeldingen, men den kan også finnes der dersom du får avvik som viser som rødt). Dersom du får det, må du gå inn på Utskriftvisning og se gjennom listen av avvik. Dersom du finner avvik som har beskrivelse «Ugyldig identifikator for virksomhet», og Avvikskode «MAGNET_EDAG-289» (som vist nedenfor) så må du rette opp i dette i god tid før oktober. Helst senest på august-meldingen.

2_avviksmelding.jpg 

Dersom du finner denne typen avvik, se denne artikkelen for hvordan du får oversikt over problemstillingen og korrigerer: https://support.unimicro.no/aktuelt/viktig-informasjon-til-deg-som-jobber-med-lonn-og-a-melding

OBS! Dersom du må sette sluttdato på en eller flere stillinger med juridisk enhet i Lokalisering, bør sluttdatoen settes til høyst 10.08.2020 (med ansattdato på ny stilling 11.08.2020). Dette fordi stillinger med sluttdato blir tatt med i a-meldingen 45 dager ekstra, for å forsikre at sluttdatoen blir rapportert og unngå andre feil.